Své letošní nápady představí od čtvrtku 9. do neděle 12. prosince v dolní budově školy na náměstí 8. května. Výstava je otevřena vždy od 9 do 17 hodin.

„Stejně jako v předchozích letech budou na ní zastoupeny práce všech učebních oborů školy. Návštěvníci uvidí na příklad ukázky svátečně prostřených stolů připravené žáky oboru kuchař-číšník. Nebude chybět ochutnávka a prodej vánočního cukroví, perníčků či míchaných nápojů. Vystavené adventní věnce a svícny si mohou zájemci také zakoupit,“ zve pracovník školy Radek Suchomel.

V pátek 10. prosince bude výstava spojena s dnem otevřených dveří, který je určen zejména rodičům a žákům posledních ročníků základní školy. Navštívit mohou obě budovy školy - na nám. 8. května i v ulici Petra Bezruče, kde na ně čekají prezentace učebních a studijních oborů, ukázky práce studentů, tvůrčí dílny s výrobou drobných vánočních předmětů a doprovodný kulturní program.

Prohlédnout si mohou prostředí školy, všechny učebny, pracoviště odborného výcviku a také domov mládeže v Komenského ulici.