V úterý 11. května se o jejich slovech mohou na vlastní oči přesvědčit návštěvníci slavnostní vernisáže, která začíná v 18 hodin.

Už při svém nástupu před třemi lety jste slibovala velké změny a toto je jedna z nich. Prozraďte tedy, čím je vaše expozice výjimečná?
Má velmi zajímavou výtvarnou stránku, ale nechci moc prozrazovat dopředu. Chci, aby se o tom lidé přesvědčili při své návštěvě. Prozradím například, že zde máme například hlínou potažené stěny. Návštěvník nebude zahlcený množstvím textů a exponátů a přesto se o regionu dozví vše potřebné. Jsou zde makety Vodní tvrze a jesenického stavení ve formě stavebnice, takže si děti budou moci vše osahat a zjistit, že bylo důmyslně postavené tak, že v zimě jeho obyvatelé vlastně nemuseli vycházet z domu.

Nová expozice má tři sály. Můžete nám je přiblížit?
První místnost představuje archeologickou minulost, ale i nejstarší historii regionu. Právě tady jsou zdi potažené hlínou. Tady jsou umístěné necennější exponáty naších sbírek, včetně největší chlouby muzea, kterou je kopie pražského jezulátka z barokního období se čtyřmi oblečky. Jezulátko ze 17. století je naším unikátem a proto je umístěné ve speciálním skleněném válci.

Druhá místnost působí trochu strašidelně…
Design umocňuje atmosféru toho, co region prožíval. To proto, že informuje o násilných dějinách Jesenicka, jako byly čarodějnické procesy nebo Frývaldovská stávka.

Zato třetí místnost vybízí k posezení.
Přesně tak. Je upravená v biedermeierovském stylu a má přinést zklidnění. Máme zde zrekonstruované originály starého nábytku, bude zde hrát hudba Karla Ditterse z Dittersdorfu a budou zde i fotografie nejznámějších míst v regionu, které budou sloužit jako pozvánka, kam by se mohli jít návštěvníci podívat.

Od svého nástupu měníte podobu muzea. Na různé projekty jste sehnala miliony korun. Nová došková střecha loni spolkla deset milionů korun. Máte nově opravený rytířský sál, výstavní místnost a na letošní rok máte připravené nové projekty za dalších jedenáct milionů korun. Proč jste se ale rozhodla změnit zaběhlou expozici historie?
Byla naprosto poplatná době sedmdesátých let dvacátého století. Informace byly podávané nepřijatelným způsobem a děti se už při první návštěvě přesvědčily, že víckrát nechtějí do muzea. A tento názor na muzeum se snažíme změnit. Proto je expozice interaktivní. Všichni ctíme své kořeny a v této oblasti se musí obzvláště dbát na to, aby lidé znali historii svého kraje.

Projekt na proměnu archeologické a historické expozice vznikal už před vašim nástupem. S jeho realizací ale byly velké problémy.
Projekt byl velmi nákladný, ale neřešil zásadní věci. Když se dělá nová expozice, nemůže se přece jen dělat design a dál nechat chátrat objekt. Projekt vůbec nepočítal s rekonstrukcí elektřiny, která byla z hliníku, s výměnou topení. Jsem ráda, že Olomoucký kraj našel peníze, aby se i tyto práce udělaly. Ale byly i další problémy. Projekt neřešil texty. Chyběly nám fotografie a když jsme je začaly narychlo fotit, byla zima a my potřebujeme i letní snímky. To samozřejmě zdražilo práci, kterou jsme už museli zaplatit z financí muzea, přestože kvůli krizi máme snížený rozpočet.