Rány zasazené někdejšímu Reigersdorfu poválečným vylidněním se i po šedesáti letech hojí jen pomalu. Jeden z nejnovějších léčebných kroků slavili Rejchartičtí v neděli 4. října při Svatomichalské pouti.

„Když jsem se do Rejchartic přistěhoval, zbývalo z kapličky jen torzo bez střechy. Stále byl ale čitelný tvar dynamického baroka. Před čtyřmi lety jsme s partou příznivců ze Šumperka a ze sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné nad kapličkou postavili provizorní zastřešení, aby zkáza nepokračovala,“ řekl hlavní organizátor pouti Jiří Račák. Letos se přes sdružení podařilo získat dotaci padesát tisíc korun z Nadace Via, která pokryla velkou část nákladů. Zbytek do 70 tisíc jsou dary obyvatel a sponzorů.

Kapličce požehnal po mši kněz a poutníci k ní v průvodu přinesli dřevěnou plastiku Panny Marie Pomocné. Její autorkou je řezbářka Romana Krestýnová, která v obci několik let žila. Socha bude trvale uložena v kostele a do kapličky se vydá jen o pouti nebo o mariánském svátku.

Poutníci si připomněli i příběh z poloviny 18. století, který se ke zrodu drobné církevní stavby váže. Na místě se převrhl vůz tažený koňmi´a lidem, kteří v něm seděli, se jako zázrakem nic nestalo. Byl mezi nimi i Josef Schartel, který pak na znamení díků inicioval postavení kapličky. Jeho portrét se zachoval a mohli si ho prohlédnout i návštěvníci pouti na výstavě.

Poutní mše se konala v kostele svatého Michala, který z části obepíná lešení. Opravuje se střecha, hotové je statické zajištění, při vstupu do omšelého interiéru si ale návštěvník připadá, jako by se vrátil o sto let nazpátek. Všechno včetně výmalby a dlažby i krnovských varhan zůstalo tak jako po poslední opravě v roce 1909. Na prastarých lavicích jsou ještě kovové tabulky se jmény německých obyvatel, kteří v nich kdysi sedávali. Opravená jsou pouze dvě vitrážová okna.

„Má to svůj půvab, hlavně se barokního kostela nedotkly žádné nevhodné zásahy. Říká se, že je to nejpůvabnější kostel v celé diecézi,“ řekl Jiří Račák. Autorem křížové cesty i oltářního obrazu je malíř Henirich Kries, který v Rejcharticích žil.
Lidé mohli o pouti vystoupat do věže a prohlédnout si údolí z výšky, odpoledne patřil kostel koncertu šumperského souboru Avonotaj. Výtěžek z darů a z dobrovolného vstupného půjde na opravu svatostánku.

Rejchartice měly před válkou kolem devíti set obyvatel a spolu se sousední Kopřivnou a s osadou Osikov tvořily jednu farnost. Po roce 1945 zůstal z bohaté obce jen fragment. Dnes v ní žije 186 obyvatel.