Tento projekt přinese nejen krásnou starou hudbu, ale i tance, tak jak bývaly k vidění na šlechtických sídlech. byla to vlastně jakási populární hudba té doby.

„A že to nebyla zábava vůbec nudná a strnulá, to se přijďte sami přesvědčit,“ zve na koncert pořadatel Klášterních slavností Roman Janků z Agentury J+D.

V programu vystoupí taneční soubor Hartig a hráči na dobové nástroje Ensemble Accento. Na cembalo zahraje Edita Keglerová, na flétnu Julie Braná. O choreografii a rekonstrukci tanců se postarala Helena Kazárová.

Mladá cembalistka Edita Keglerová svou dokonalou technickou zručností a maximálním citem pro autentickou interpretaci nenechává posluchače na pochybách, že patří k naprosté špičce v oboru. Spolu s neméně úspěšnou hráčkou na zobcové a příčné barokní flétny Julií Branou a dvěma stylově krojovanými tanečníky ze souboru Hartig nabízejí provedení tanců na hudbu z oper a baletů francouzského baroka, které byly ve své době populární na všech dvorech.

„Tímto projektem vzdáme hold barokní hudbě a tanci, v podstatě baroknímu divadlu. Vystoupení bude kostýmované. V programu zazní hudba skladatelů na francouzském dvoře Ludvíka XIV., který sám byl vášnivým a vynikajícím tanečníkem, a pochopitelně rekonstrukce tanců, které se na jeho dvoře tančili,“ uvedl Janků.

Závěrečný koncert festivalu se uskuteční bude v neděli 1. srpna od 20 hodin Vstupenky je možné zakoupit pouze v Informačním centru v Šumperku a také hodinu před koncertem.