Lidé mohli sledovat divadelní představení i vystoupení šermířských spolků, dětem pořadatelé nabídli jízdy na koních. Vše vyvrcholilo nočním ohňostrojem, kterému předcházel průvod městem za zvuku bubnů.

Slavnosti města každoročně připomínají významnou událost ze 4. června 1490, kdy se do města sjeli šlechtici a přední měšťané Moravy a Slezska. Sněm tehdy rozhodl, že na Moravě i ve Slezsku je úředním jazykem čeština, a ne maďarština. Obě území totiž ovládal maďarský král Matyáš Korvín, zatímco českým králem byl Vladislav Jagellonský.