Před rokem vydala Krejčí ve stejné edici knihu Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři. Když se knihovnice na křtu dílka v šumperské knihovně zeptaly dětí, o čem by měl být další svazek Děsných dějin, děti spontánně odpověděly, že o škole. „Ještě týž den jsem téma sdělila nakladateli a ten okamžitě souhlasil,“ uvedla Krejčí.

Ke spolupráci znovu přizvala výtvarníka Václava Roháče, který ilustrace opět pojal téměř ve stylu komiksu. Oba autoři své dílko společně pokřtili ve čtvrtek v knihovně v Šumperku.

„Přeji ti, abys byla hodně čtená, ne v regále zaprášená, aby si tě děti oblíbily a učitelé se u čtení nehroutili. Prostě, abys byla hodně kupovaná a vám dvěma: ať je za rok další kniha křtěná,“ popřála při křestu čerstvé publikaci i jejím autorů jedna z kmoter Jitka Sopperová ze šumperské knihovny.

Tu si autorka Vladimíra Krejčí vybrala k obřadu především proto, že knihovnice jí byla velkou pomocnicí při vyhledávání informací a potřebné literatury. Sopperová prozradila, že Krejčí si pravidelně z každé návštěvy knihovny odnášela domů batoh knih.

„Musela jsem toho opravdu hodně nastudovat, odhaduji, že mi prošla rukama přibližně stovka knih. Čerpala jsem z vysokoškolských skript, memoárů známých osobností, životopisů i dětské literatury,“ vyjmenovala Krejčí.

A jak se pracovalo autorovi kreseb Václavu Roháčovi? „Bylo poznat, že se z nás během spolupráce na první knize stala sehraná dvojice. Dostal jsem text a tím jsem se nechal inspirovat. Práce však byla pro mě mnohem náročnější, ale i zábavnější. Musel jsem studovat, jaké měly děti k dispozici pomůcky i jak vypadaly lavice. Prostě, aby ilustrace vypadaly hodnověrně,“ uvedl Roháč.

„Edice Děsné české dějiny patří mezi top knihy velké skupiny dětských čtenářů. Doufáme, že i strašná škola bude předmětem jejich zájmu,“ řekla ředitelka knihovny Zdeňka Daňková.

Oba autoři prozradili, že již mají v hlavě další téma, čekají jen na poslední slovo nakladatele. „Dětem, které mi doporučily téma školství, se můj tip líbí a schválily mi ho. Další kniha by se mohla být o vztazích v rodině, jmenovala by se Odporné dětství a strašní rodičové,“ dodala Krejčí.