Padesátiminutový snímek s příběhy lidí z vesnice Baie de Henne, kteří mnohdy přežívají jen díky pomoci z Česka, připravil Strouhal s týmem ostravského televizního studia.

Záběry natočil během expedice na Haiti letos v únoru a březnu. Byl i autorem námětu a scénáře, řidičem a také organizátorem třítýdenní cesty. Byl to pro něj už pátý pobyt v nejchudší zemi západní polokoule, takže místní poměry dobře zná.

„Vesnice Baie de Henne na severu Haiti by mohla být kouzelným místem na zemi, kdyby v ní jako v celé zemi nebylo tolik bídy, nemocí a utrpení,“ říká Strouhal.

Ve vsi zde soustředěny děti z projektu Adopce na dálku, Češi tu vrtají studny a snaží se totéž naučit domorodé obyvatele, misionář Roman Musil se zasadil o postavení školy. Žije tu i napůl ochrnutá dívka Chris, která byla kdysi znásilněna. Nemůže chodit, pohybuje se jen posunováním po rukou. Manžel jí zemřel na choleru, takže se sama stará o dvě děti a je odkázána na pomoc sousedů a farnosti.

„Víc než pasivně přijímanou pomoc potřebuje Haiti systematickou práci, která vede ke změně myšlení a k soběstačnosti. Obrazně řečeno je lépe Haiťanům ukázat, jak chytat rybu, než jim ji bez jejich vlastního přičinění dávat,“ říká Strouhal.

Film je věnován všem, kteří pomáhají chudým a bezmocným v tomto rozkolísaném koutě světa.