Otázky nejen na tyto odpovědi dají tři publikace, u jejichž zrodu stál Marcel Šos z Jeseníku. O Jesenicko-nyskou kuchařku, Jesenicko-nyské pohádky a Tradice z jesenického pohraničí je takový zájem, že autor připravuje další vydání.

Marcel Šos se mnoho let věnuje regionálnímu rozvoji, proto se rozhodl odkrývat zapomenuté zajímavosti a specifika z Jesenicka a o informace se podělit s každým, kdo si bude chtít sednout a začíst se do knih.

„Mám za to, že se nám tak podaří přivést k nám více turistů. Jsem přesvědčen, že po přečtení knížek budou i místní překvapeni, protože zjistí, kolik toho ze svého okolí neznají. Informace by mohly posloužit i k obnovení zvyků na obcích,“ uvedl Šos.

Jesenicko je specifickým regionem. Rodiny zde nemají zapuštěné kořeny po celá staletí, jako je tomu v jiných částech republiky. To ale neznamená, že tento kout země neměl své tradice, právě naopak. A o tom se pokouší přesvědčit čtenáře Marcel Šos.

„Jsem jesenický rodák a patriot, přesto se můžu ptát, jsou-li mými předci také původní němečtí starousedlíci. A aby to bylo ještě složitější, Jesenicko a Nysko tvořilo jedno knížectví, které bylo součástí Slezska, tedy historické země větší než Morava. Takže přilehlé polské území má s námi více společného, než se nám zdálo,“ uvedl Šos.

Při přípravě knih oslovil řadu odborníků, ale i obyčejných lidí, kteří měli doma zastrčené třeba i švabachem psané kuchařky. Výsledkem jsou výše zmíněné tři publikace.

První mapuje tradiční náboženské zvyky okořeněné místními specifiky. Po přečtení kuchařky člověk zjistí, že i když je jesenický kraj chudý, neznamená to, že kulinářství trpělo nedostatkem fantazie.

„Mezi skvosty patří originální receptury sesbírané Josefem Dubielem von Lerach ze Žulové. Podařilo se mu shromáždit více jak dvě stě receptů, jejichž základem jsou brambory,“ řekl Šos.

Poslední publikace potěší děti, které se při čtení pohádek dozví o postavičkách, jež jsou spjaté s horským regionem a o nichž už desítky let nikdo neslyšel. V knize najdou děti pověsti o skřítcích, třínohém teleti nebo pokladu ukrytém v jedné stodole.