Umožní to státní dotace ve výši přes dva a půl milionu korun, kterou ze Státního zemědělského intervenčního fondu získalo pro oba projekty občanské sdružení Místní akční skupina Mohelnicko.

„Polické muzeum zabere jednu místnost v patře kulturního domu, tedy bývalého zájezdního hostince, který zastupitelstvo vyhlásilo místní kulturní památkou. Dobové předměty, písemnosti a fotografie už má obec pohromadě, zbývá jen dokončit stavební úpravy. Muzeum pak bude otevřeno příležitostně,“ řekla manažerka sdružení MAS Mohelnicko Vlasta Miketová.

Také v Lošticích je většina dotace určena na dokončení rekonstrukce synagogy, která příležitostným prohlídkám slouží už dnes. Za poslední tři roky stála oprava přes milion korun a přispěl na ni vedle města i Nadační fond obětem holocaustu a Česko-německý fond budoucnosti. Zbývá odizolovat zdi, zavést novou elektroinstalaci, vodu a topení a upravit vnitřní omítky.

„Rozhodně ale nechystáme novou výmalbu, protože by se tím zničila ta původní historická, kterou potvrdily sondy ve všech místnostech. Na její restaurování teď nejsou peníze, to necháme na budoucí generace,“ řekl Luděk Štipl ze sdružení Respekt a tolerance, které se spolu s městem o synagogu stará. Předměty do expozice jsou také připraveny, jen je umístit do opraveného prostoru.

Středobodem bude 21 lavic zachráněných z vypálené olomoucké synagogy. Každé sedadlo je už dnes symbolicky věnováno jedné rodině či skupině obětí holocaustu z Loštic. Lavice nově doplní na zdech jednadvacet vitrín s fotografiemi a písemnostmi. Před okny budou zavěšeny vzácné vitráže rovněž zachráněné před válkou ze synagogy v Olomouci.

Chybět nebudou fotografie stříbrných a textilních rituálních předmětů až z první poloviny 18. století, které se kdysi v Lošticích používaly a dnes jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze.

„Chceme zachovat genia loci, který stále na návštěvníky působí, jakmile vstoupí. Spíš než klasické muzeum to bude expozice věnovaná příběhům místních židovských rodin,“ řekl Luděk Štipl..

Ženská galerie bude sloužit příležitostným výstavám, další místnosti pak jako studovna a knihovna nebo prostor pro interaktivní programy a zázemí pro účinkující.

„Dokončením opravy získají Loštice také krásnou koncertní síň s vynikající akustikou,“ řekl starosta Loštic Ctirad Lolek (Nez.demokraté).

Synagoga už po válce nesloužila svému účelu, protože jen tři z místních Židů přežili holocaust a vrátili se domů. V objektu bylo léta Havelkovo muzeum, pak umělecká škola. Od konce roku 1989 byla synagoga prázdná, o její zpřístupnění se v posledních třech letech zasloužilo zejména sdružení Respekt a tolerance.