Autorem prvních ilustrovaných slabikářů a čítanek byl pedagog a didaktik Jan Jursa, který pocházel z Postřelmova. V roce 1899 vyšel jeho první slabikář, v němž najdeme černobílé ilustrace Mikoláše Alše.

První barevně ilustrovaný slabikář je spjatý s malířem, grafikem a ilustrátorem Adolfem Kašparem. „Adolf Kašpar byl autorem prvních barevných ilustrací, které byly použity ve slabikáři vydaném v roce 1914. Vytvořil také nástěnné učební obrazy pro výuku prvouky, například Žně na Hané či Salaš na Beskydách, nebo k výuce dějepisu, kde zobrazil popravu českých pánů na Staroměstském náměstí v roce 1621," objasnila autorka výstavy Pavlína Janíčková.

Ve spolupráci s olomouckým nakladatelem Romualdem Prombergrem vydal rovněž sérii obrázků, ve kterých se zaměřil na národní krojové z oblasti Dalmácie, Tyrolska, Dubrovníku nebo Tachovska.

„Zajímavostí, kterou se mohou návštěvníci výstavy dozvědět, je, že po roce 1918 se na českých školách vyučovalo celkem podle šestadvaceti různých druhů slabikářů hned v sedmi jazycích – českém, slovenském, německém, polském, maďarském, rusínském a rumunském. Teprve po roce 1948 byla vydávána jen jedna centrální učebnice," přiblížila historii slabikáře Pavlína Janíčková.

U slabikářů bylo obvyklé, že měly několik vydání jen s menšími obměnami. Malí žáčci se z nich učili po několik desetiletí. Jen se například zaměnil obrázek císaře za portrét prezidenta Masaryka nebo se některé nevhodné pasáže přelepily či začernily. Autory kreseb přitom byli významní umělci, jako například Mikoláš Aleš, Adolf Kašpar, Ota Janeček, Václav Junek či Helena Zmatlíková.

Výstavu Hola, hola, škola volá! si zájemci mohou přijít prohlédnout do Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích až do 29. listopadu.