Zatím je z nápisu vidět jen malá část, ale už ji zkoumají odborníci z Židovského muzea v Praze. Okno i výklenek byly zazděné, ale takovým způsobem, že bylo snadné původní tvar obnovit.

„Nacisté za války vybourali v místě oltáře nový vchod z ulice do sálu synagogy, kde byl v té době sklad wehrmachtu. Po válce nechala správa města dveře zase zazdít, ale nikomu už nezáleželo na návratu k původnímu stavu. Dokonce doprostřed někdejšího oltáře zabudovali rozvaděč,“ vysvětluje Luděk Štipl z místního spolku Respekt a tolerance, který se o památku stará a bude ji provozovat.

Po dokončení nové elektroinstalace dělníci nefunkční rozvaděč vybourávali a přitom objevili původní výklenek.

„V židovském pojetí je oltářem skříň zabudovaná v čelní zdi synagogy a v ní jsou uloženy svitky tóry. Obnovíme ji, podobně jako je tomu v synagoze v Úsově,“ uvedl Štipl.

Také kulaté okénko v průčelí mívají všechny synagogy. Na starých snímcích té loštické je okno jasně vidět i se zdobnou vitráží směrem do sálu. Zazděno bylo z neznámých důvodů v roce 1989, z obou stran ale jen tenkých zdivem, takže okrouhlý prostor uvnitř zůstal prázdný a zachoval se i původní dřevěný rám, léta skrytý pod omítkou.

„Také okno jsme měli v plánu v další fázi rekonstrukce obnovit. Takhle nemusíme nic nově vymýšlet. I pro zachování autenticity prostoru je to důležité,“ uvedl Štipl.

Během minulého roku dostala synagoga novou elektroinstalaci, plynové topení, rozvod vody, sociální zařízení a přípoj k internetu. Opraveny byly vnitřní omítky a vysekány betonové podlahy. Ty zatím jen v podobě štěrkového lože a s drenážním systémem čekají na léto. Teprve až vyschnou, pokryje je dlažba.

Místnosti čeká ještě vybílení a pak už může památka sloužit stálé expozici, koncertům i vzdělávacím programům, které spolek Respekt a tolerance pořádá zatím ve školách. V synagoze bude i studovna a knihovna a zázemí pro účinkující.

Většinu nákladů na rekonstrukci hradí město Loštice z dotací, které loni daly dohromady 1,7 milionu korun. Největší příspěvek zprostředkovala ze státního programu LEADER Místní akční skupina Mohelnicko, přispěl i Nadační fond obětem holocaustu a Olomoucký kraj.