„Ročenka obsahuje průřez všemi důležitými událostmi, které se odehrály v minulém roce. Zájemci v ní naleznou mnoho konkrétních údajů jak statistických, tak z kulturního a společenského života ve městě," řekla mluvčí zábřežské radnice Barbora Šmoldasová.

V ročence je zveřejněn mimo jiné seznam všech orgánů města, školských zařízení, organizací poskytující registrované sociální a návazné služby nebo zdravotních organizací a zařízení na území Zábřehu.

Zájemci v publikaci najdou také informace o rozpočtu města, jeho plnění a investičních akcích, které se podařilo během loňského roku udělat. Nechybějí statistické údaje o počtu a věkovém složení obyvatel, ekonomických subjektech působících na území Zábřehu, trhu práce a nezaměstnanosti nebo přehledu služeb ve městě.

Ročenka mapuje rovněž volnočasové aktivity a možnosti vyžití, sportovní a kulturní zařízení a spolky spolu s akcemi, které uspořádaly. Součástí je také přehled ocenění, které loni získali zábřežští občané, a seznam osobností oceněných při příležitosti jubilea 760 let města.

Samostatné kapitoly jsou věnované oblastem dopravní infrastruktury, životního prostředí a nakládání s odpady nebo cestovního ruchu. V příloze jsou pak uvedené také výsledky hned trojích voleb, které se loni konaly, a to do Evropského parlamentu, městského zastupitelstva a Senátu.

Tištěná verze je k dostání už teď zdarma v informačním centru, které sídlí v Domě kultury, a v obou podatelnách městského úřadu na Masarykově náměstí i náměstí Osvobození. Elektronickou podobu si mohou zájemci prohlédnout na oficiálních internetových stránkách města www.zabreh.cz.

Zajímavosti o Zábřehu z Ročenky města za rok 2014.