Až doposud Televize Zábřeh každý týden produkovala desítky minut zpravodajství z města a okolí. Mezi její hlavní přínosy přitom patřilo, že se dokázala poměrně zdařile vypořádat s kontroverzními tématy, mezi něž patří nekončící diskuse okolo plánované papírny nebo řada sporů mezi zastupiteli.

Že není lehké o dění v Zábřehu informovat, o tom vypovídá případ městského čtrnáctideníku. Ten ještě před rokem připomínal v tribunu znesvářených názorových skupin. Po zřízení jeho redakční rady se sice spory ke čtenářům nedostanou, avšak napětí je ve vzduchu dál.

Zatím posledním důkazem je spor o interpretaci stavu městských financí.

Přinášet zajímavé a přitom objektivní zpravodajství připomíná běh mezi rozžhavenými kameny. Zvláště, pokud obě strany sporu podávají zcela rozdílné informace a média vidí jako nástroj, který nadržuje jejich protivníkům.

Nerezignovat na zpracování kontroverzních témat či nesklouznout k jednostrannému pohledu na straně jedné a nestat se nepřehlednou arénou soupeřících jedinců a skupin na straně druhé.

To bude tím největším oříškem, se kterým se bude muset nový provozovatel televizního vysílání na Zábřežsku vypořádat.