„Přestěhovali jsme více než osmdesát larev, některé byly až patnáct centimetrů dlouhé,“ řekl zoolog Miloš Holzer, který akci v Leštině řídil.

Na celém toku Moravy jsou jen tři místa, kde tento zvláštní tvor žije, a všechna jsou v okrese Šumperk. Místo u Leštiny objevili při biologickém průzkumu před dvěma lety místní ochránci přírody.

Mihule jsou kruhoústí rybovití obratlovci s úhořovitým tělem; patří mezi nejprimitivnější zástupce dnes žijících obratlovců. Larvy mihule, takzvané minohy, žijí čtyři až pět let zahrabány v bahnité náplavě a živí se řasami a různými rostlinnými zbytky. Než dospějí, projdou mihule četnými proměnami. Konečné podoby, v případě mihule potoční je to délka až 20 centimetrů, se dočkají jen proto, aby se spářily a nakladly vajíčka. Potom zahynou.

Jejich záchranný transfer v Leštině byl docela složitý. „Probrali jsme lokalitu velkou asi patnáctkrát dva metry. Lopatou jsme nabírali sediment a třikrát ho přehnali přes síto a hledali larvy,“ popsal akci Miloš Holzer.

Výskyt přísně chráněného živočicha stavbu mostu zdržel a také prodražil. Při bourání mostních pilířů a mostovky museli stavbaři postavit speciální dřevěné pódium, aby kusy betonu nepadaly přímo do vody.