Na výsledky analýzy čekal Krajský úřad Pardubického kraje a odbory životního prostředí radnice v Králíkách i v Zábřehu. Řeka Březná totiž přitéká z východních Čech a za Hoštejnem se vlévá do Moravské Sázavy. Protéká kolem Drozdovské Pily, kde znečištění vody pravidelně pozorují manželé Crhonkovi. Ti na problém už několik let upozorňují úřady, nejnovější akci spustili v říjnu, kdy v Březné zase tekla opalizující barevná voda. Obrátili se na zábřežský odbor a ten zase na kolegy z odboru v Králíkách, do jejichž obvodu Bílá Voda spadá. Právě oni odebrání vzorků nařídili.

„Vyžádané vzorky nevykazují žádné překročení sledovaných ukazatelů v odpadních vodách. Zjištěné ukazatele znečištění jsou v souladu s vydaným povolením Krajského úřadu Pardubického kraje,“ sdělila Deníku mluvčí kraje Magdalena Navrátilová.

Shodou okolností v den odběru vzorku vydal krajský úřad nové povolení k vypouštění odpadních vod z čističky v Intercoloru. Průmyslové odpadní vody z barvírny tvoří sedmdesát procent toho, co musí čistička zpracovat, zbytek jsou splaškové vody z obecní kanalizace.

Podle místostarosty Zábřehu Karla Crhonka teče v Březné zejména v pátek a v noci na sobotu různě zbarvená nebo zpěněná voda a je cítit odér po chemické látce. V zimě bývá led barevný, kameny jsou potaženy slizem. Ubylo živočichů v řece a kolem ní.

V pátek 11. listopadu jel Karel Crhonek kolem Březné a u Jedlí opět tekla v korytě voda s asi dvaceticentimetrovou vrstvou pěny. Na Crhonkovu výzvu na místo vyrazili pracovníci odboru životního prostředí, ale než přijeli, pěna už byla pryč.

„Do řeky se zřejmě dostává nějaká látka nárazově, takže rozbory odpadní vody ji nezachytí. Anebo jsou zákonem povolené limity nastaveny špatně,“ řekl Karel Crhonek. Dodal, že řeka Březná teď bude pod zvýšenou kontrolou, aby bylo možné její znečištění monitorovat a prokázat.