Své o tom vědí i odborníci, kteří se touto problematikou zabývají v praxi. „Prakticky denně se setkávám s případy, kdy lidé spadnou do dluhové pasti a nevědí si rady se splácením nevýhodných půjček," říká vedoucí Občanské porady Charity Zábřeh Monika Hanušová.

Předejít takovému zadlužování, případně řešit již vzniklé problémy s dluhy, je cílem projektu nazvaného Ven z dluhové pasti, který připravila charitní občanská poradna.

„Projekt se zaměřuje na lidi ohrožené dluhy, což jsou zejména lidé s nižšími příjmy, ale v poslední době i střední příjmové skupiny a také senioři. Nezapomínáme preventivně působit i na žáky a studenty škol," dodává Monika Hanušová.

V rámci projektu odborníci nabídnou podporu a pomoc lidem ze Zábřežska a Mohelnicka při řešení finančních problémů a zadluženosti, a to formou sociálního a dluhového poradenství. Přednášky pak mají posílit prevenci a vést k větší finanční gramotnosti lidí, aby si dokázali zavčas uvědomit riziko unáhlených půjček.

Poradna svým klientům také pomáhá sepsat návrhy na oddlužení. „Jen v loňském roce jsme poskytli poradenství při sepsání pětaosmdesáti návrhů na oddlužení, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku a dokonce čtyřikrát víc než v roce 2010," cituje smutnou statistiku vedoucí poradny.

Charitní občanská poradna poskytuje jako jediná v regionu dluhové poradenství bezplatně. Lidé ji mohou navštívit ve Farní ulici 1 v Zábřehu nebo v Zámecké ulici 11 v Mohelnici. Kromě problematiky dluhů nabízí klientům poradenství také v oblasti rodinné, osobní, pracovní či sociální. Přestože nabídka je pestrá, návštěvníci poradny nejčastěji řeší právě dluhy.