„Policejní komisař nařídil soudní pitvu ke zjištění přesné příčiny smrti. Nyní je předmětem šetření, zda byl dodržen pracovní postup, případně zda byl úraz zapříčiněn nedbalostí,“ uvedl mluvčí jesenické policie Jiří Černěnko.