Narodil se 3. září 1929 v Želechovicích u Zlína. V letech 1943 – 1948 studoval na Brněnské konzervatoři hru na varhany. Po studiích ještě získával hudební a pedagogické vzdělání u Viléma Petrželky, Jaroslava Kvapila a Josefa Blatného.

Počátkem roku 1949 nastoupil na tehdejší hudební školu v Šumperku jako učitel klavírní hry. Do poloviny šedesátých let byl sbormistrem Pěveckého sdružení šumperských učitelek.

V roce 1962 založil a do roku 1994 vedl Šumperský dětský sbor. „Od té doby až do června 2012, působil jako hlasový pedagog tohoto tělesa, což představuje nepřetržitou práci v trvání rovných padesáti let," popisuje další etapu života Aloise Motýla jeho syn Tomáš, který se po svém otci dětský sbor převzal.

Pod vedením Aloise Motýla se sbor v krátké době rozvinul do podoby mezinárodně respektovaného tělesa. Ve sborových řadách se vystřídalo více než dva tisíce malých zpěváků ovlivňovaných jeho pílí, obětavostí i osobitým humorem.

Podobně působil na několik generací sbormistrů dětských sborů v celé České republice. V roce 1989 obdržel významnou Cenu Františka Lýska, v roce 2004 pak vyšší stupeň – Cenu Bedřicha Smetany. Obě ocenění uděluje Unie českých pěveckých sborů.

Alois Motýl byl rovněž významným organizátorem hudebního života v Šumperku i okolí. Od roku 1968 každoročně probíhá přehlídka dětských pěveckých sborů regionu Zlatá lyra. Od roku 1974 Festival mladých umělců Šumperské Preludium.

V letech 1989 – 2001 proběhlo sedm ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů Krajina zpěvu. Všechny tyto počiny z nápadu i přičinění této osobnosti.

Také na základě těchto skutečností byla jeho práce ohodnocena dalšími významnými oceněními: V roce 1994 uděleno čestné občanství města Šumperka, 2009 Cena ministra kultury za neprofesionální umění v oblasti dětský sborový zpěv, 2010 Cena osobnost roku Olomouckého kraje v oblasti kultury.

S Aloisem Motýlem se rodina a veřejnost rozloučí ve středu 18. září ve 14 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku.