„Voda mi vzala přívěsný vozík za auto i aspoň dvacet metrů dřeva, které jsem tu měl. Vzadu se svezl celý svah, zůstal pod ním bazén. Horší to ale mají lidé, kteří bydlí dole. Tam je to neštěstí," řekl Vítězslav Petrov.

Do obytných prostor jeho domu voda naštěstí nepronikla, dostala se pouze do sklepa. Auta Vítězslav Petrov před vodním přívalem zachránil. Nikam však s nimi odjet nemůže. Zůstala totiž uvězněná u jeho domu. On sám se přes potok dostane díky provizorní dřevěné lávce, kterou vybudovali místní dobrovolní hasiči.

„Zřejmě by bylo nejjednodušší auta přemístit na silnici jeřábem, nový most totiž vůbec není kde uchytit. Voda strhla i břehy," konstatoval starosta Zlatých Hor, pod které Ondřejovice spadají, Milan Rác.

V Ondřejovicích napáchal živel největší škody ze všech zaplavených vesnic. Voda tu prošla čtyřmi desítkami obydlí z celkových 160, které se v obci nacházejí. Ve většině případů pronikla do sklepů, v osmi se dostala i do obytných prostor.

Ondřejovice nemají vodovod a lidé jsou tu odkázáni na vlastní studny. Řadu z nich voda zaplavila. Hasiči jich ve vesnici v minulých dnech vyčerpali a vyčistili dvaapadesát.

„Čerpání a čištění by se mělo v řádu několika týdnů udělat znovu, pak bude možné provést rozbory kvality vody," řekl ředitel Územního odboru Jeseník Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Jan Pastucha.

Obyvatelé Ondřejovic povodňové škody stále uklízejí. Jen na obecním majetku se odhadují na čtyřicet milionů korun. Pořád se však objevují další.

„Zjistili jsme například, že se utrhlo třicet metrů hřbitovní zdi. Cestu z Ondřejovic do Dolního údolí se již podařilo zprůjezdnit. Poděkování patří především našim hasičům i dobrovolníkům z okolních obcí. Odvedli velký kus práce," řekl starosta Milan Rác.

Na opravách se nyní budou podílet Lesy České republiky, kterým patří koryto Ondřejovického potoka, Správa a údržba silnic Olomouckého kraje i město Zlaté hory.

„Budeme jednat o koordinaci prací, musíme připravit časový i finanční harmonogram. Pokusíme se co nejvíce opravit do zimy, záleží na tom, zda se podaří najít finanční prostředky," dodal Milan Rác.

Město bude mimo jiné obnovovat mostky, které vedou přes Ondřejovický potok k rodinným domům. Desítku lávek voda úplně sebrala či zdevastovala tak, že se musejí strhnout.

Blesková povodeň v Ondřejovicích přece jen přinesla jeden pozitivní moment. Voda vyplavila dávno ztracený kamenný památníček obětem 1. světové války. Zmizel před spoustou let, zřejmě pod vrstvou navážky. Až nyní se podobně jako další obrovské kameny objevil v zaneseném korytě potoka.

U Ondřejovic opravují železnici poškozenou povodníOprava trati mezi Mikulovicemi a Zlatými Horami poškozené povodní.Velká voda, která se prohnala před týdnem Jesenickem, poškodila také dvě železniční trati. Zatímco mezi Mikulovicemi a Písečnou se železničářům podařilo obnovit provoz během několika málo dnů, trať z Mikulovic do Zlatých Hor zůstává nesjízdná.

Pracovníci stavební firmy nyní opravují poškozené kolejiště. „Musí se odstranit naplavené bahno, zemina, stromy a větve. Těžká mechanizace dosypává štěrk do kolejiště, aby se zpevnilo podloží a mělo dostatečnou únosnost," popsal průběh prací mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Škody, které na tomto úseku voda napáchala, správci kolejí předběžně odhadují asi na jeden milion korun. Vlaky by se zde měly znovu rozjet do dvou týdnů, nejpozději do konce tohoto měsíce.