KDY: 10. října 2019 od 17 hodin
KDE: kino Pohoda Jeseník
ZA KOLIK: zdarma


Kalamita a plošné odlesňování už ohrožuje horské lesy na velké části CHKO Jeseníky.

Jaký je další osud přírody Hrubého Jeseníku?
Hrozí plošné odlesnění a zničení horských lesů? Jaká jsou řešení?

Odpovědi na tyto a další otázky přinesou zástupci ekologických organizací, přírodovědců
a lesníků na velké veřejné besedě „Přežijí horské lesy Jeseníků rok 2020?“. Akci organizuje Společnost přátel Jeseníků pod záštitou některých poslanců a senátorů. První část besedy otevře několik zajímavých prezentací k tématu, ve druhé části pak bude mít veřejnost příležitost klást otázky panelu odborníků.

Vstup na akci je zdarma.

Svou účast na velké veřejné besedě potvrdili:

- Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze,
- Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova,
- Ing. Aleš Erber, odborný lesní hospodář, lesník hospodařící přírodě blízkým způsobem, lesnický poradce
- Ing. Vladimír Krchov, ředitel lesního a vodního hospodářství, ředitelství Lesů ČR, s.p., Hradec Králové,
- Ing. Pavel Indra, ředitel Krajského ředitelství Šumperk, Lesy ČR, s.p.
- RNDr. Jitka Seitlová, senátorka Senátu Parlamentu ČR
- PhDr. Zdeněk Papoušek, senátor Senátu Parlamentu ČR,
- Petr Orel, senátor Senátu Parlamentu ČR,
- Mgr. Radek Holomčík, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
- Ing. Marian Jurečka, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
- MUDr. Ladislav Václavec, senátor Senátu Parlamentu ČR,
- zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jeseníky