„Chybí však dosud jakékoliv nominace ze sportovních oddílů TJ Šumperk či z hokeje, ale i dalších klubů, kde má zcela jistě řada jednotlivců i týmů výkonnosti opravňující k účasti v anketě," uvedl Vladimír Šimíček, sekretář České unie sportu České republiky, organizátora ankety.

„Děkujeme za zaslané nominace ze Zábřehu, Sudkova i dalších míst," dodává Vladimír Šimíček.

Anketa se vyhlašuje v těchto kategoriích:
Mládež do 18 let včetně jednotlivci, družstva (nejméně tři členové).
Dospělí od 19 let dále jednotlivci, družstva (nejméně tři členové).
Trenér roku.

Podmínkou je členství ve sportovním subjektu sídlícím na území okresu Šumperk.

Návrhy nominací do ankety mohou zasílat sportovní oddíly, kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sportovní svazy, novináři i občané.

V návrzích uvádějte vždy: jméno a příjmení sportovce resp. trenéra, příslušnost ke sportovnímu klubu, jednotě, nejlepší dosažené výkony v roce 2014, u trenérů popis dosažených úspěchů.

Návrhy zasílejte do 15. února 2015 elektronickou poštou na adresu simicek@rps.cz.