Soutěž vyhlásilo Okresní sdružení České unie sportu v Jeseníku a podílí se na ní i Šumperský a jesenický deník.

Vybírat se budou úspěšní sportovci v kategoriích žáků a žaček, juniorů a juniorek, mužů a žen a také kolektivů.

Ocenění jsou připravená také pro nejúspěšnějšího trenéra, veterána, osobnost sportu, zdravotně handicapované sportovce a pro nejlepší sportovní akci roku.

Komise ocení v kategorii krajánek také sportovce pocházejícího z Jesenicka, který nyní působí v klubu mimo region.

Návrhy na ocenění je možné zasílat na sekretariát Okresního sdružení České unie sportu v Jeseníku, který sídlí v Dukelské ulici 1240, buď písemně, nebo e-mailem na adresu cstv.je@email.cz.

„Důležité je uvést jméno navrhovaného sportovce, příslušnost k oddílu a výčet jeho úspěchů v roce 2016. Jedná se o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni, případně na jiných významných akcích," vysvětlil tajemník jesenického okresního sdružení České unie sportu Josef Kalina.

Termín pro podávání návrhů končí už dnes.

„Výběr nejlepšího sportovce provede odborná komise složená ze zástupců zastřešujících sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku," doplnil Josef Kalina.

Galavečer se slavnostním vyhlášením ankety se bude konat v pondělí 27. února.