V mladší kategorii soupeřilo celkem 14 hlídek, ve starší hlídek 18. Na ty čekalo celkem šest stanovišť, rozmístěných po trase asi 2,5 km.

Trasa vedla v Lesnici od kulturního domu po hrázi a přes vesnici zpět ke kulturnímu domu.

Hlídky musely na každém stanovišti plnit nějaký úkol, jako střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, požární ochrana, základy první pomoci a překonání překážky po laně.

Kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo Vikýřovice A, druhý skončil Bludov, před Novým Malínem A.

Kategorii starších štáb soutěže kvůli špatnému terénu poslal po stejné trase jako mladší kategorii. S nástrahami tratě a s úkoly na stanovištích se nejlépe popralo družstvo Kolšova, před Lesnicí a Bludovem.

Protože se soutěž konala v týdnu, kdy naší republice nepřálo počasí, velký dík patří pořadatelům, kteří závod postavili tak, že se na něm tyto nehostinné podmínky neprojevily.

Jiří Hýbl