Garantem tohoto okresního kola byla bronzová olympijská medailistka Šárka Kašpárková. „Zastává tuto funkci již pět let,“ prozradila organizátorka Alena Sedlářová.

Sazka olympijský víceboj.V Mohelnici se sešlo jedenáct týmů z různých škol složených ze čtyř dívek a čtyř kluků. Ty si to rozdaly v pěti disciplínách: hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo, trojskok, kliky a běh 1000 m nebo dribling.

„Všichni byli odhodlaní podat nejlepší výkony a reprezentovat co nejlépe svoji školu,“ byla Sedlářová spokojená s nasazením účastníků. Nejlepší atmosféra panovala u závěrečné disciplíny – běhu na jeden kilometr. „Na startu se sešlo v osmi bězích celkem přes sto žáků a žákyň. Bylo úžasné pozorovat, jak se účastníci tohoto klání vzájemně podporují a povzbuzují,“ pokračovala v pozitivním hodnocení organizátorka.

Nejúspěšnější byli žáci ZŠ Sluneční ze Šumperku. „Prožívali veliké nadšení,“ všimla si organizátorka radosti z vítězství. Do krajského kola, které se bude konat v Hranicích, je ještě doplní druhý tým v pořadí, ZŠ Školská ze Zábřehu.

CÍL PROJEKTU

Letos se koná jubilejní desátý ročník Odznaku všestrannosti, který založili olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík s Romanem Šebrlem. Hlavním cílem je všestranný sportovní rozvoj dětí, ať už sportují pravidelně, ale mohou být zaměřené jednostranně, nebo dětí, které nesportují vůbec. Odznak všestrannosti je již čtvrtým rokem součástí Sazka Olympijského víceboje, společného projektu Sazky a Českého Olympijského výboru.