Jsou vyhlášeny následující kategorie
- žáci a žačky
- junioři a juniorky
- muži a ženy
- nejlepší kolektiv
- trenér
- kategorie Osobnost sportu
- kategorie Krajánek (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné
- době ve sportovních klubech mimo náš region)
- zdravotně hendikepovaní sportovci

Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČSTV v Jeseníku, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo e-mailem s uvedením jména, příjmení, příslušnost k oddílu, výčet nejlepších úspěchů v roce 2011. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni případně na jiných významných akcích.

Adresa: OS ČSTV, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, e-mail: cstv.je@iol.cz

Termín podání návrhů je do 31. ledna 2012. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.

Vyhlášení ankety proběhne 13. března 2012 od 18.00 hod ve Velkém sále v ulici K. Čapka 1147 pod záštitou MěÚ Jeseník, doprovodný program je zajištěn profesionální agenturou ČOK.CZ s.r.o.

Josef Kalina, tajemník OS ČSTV