Dotační program, který budou na prosincovém jednání schvalovat krajští zastupitelé, počítá s podporou celoroční sportovní činnosti klubů a oddílů i sportovních akcí regionálního charakteru, navržená dotace je 11,65 milionu korun. Částkou jeden milion korun kraj podpoří i Centrum individuálních sportů kraje.

Kromě toho kraj vyčlenil téměř 21 milionů na přímou podporu vytipovaných vrcholových sportovních oddílů v jednotlivých okresech. Nejvíce, 2,4 milionu korun, navrhuje pro Tenisový klub Prostějov, se dvěma miliony počítá pro fotbalový SK Olomouc Sigma MŽ. Loni 16 klubů a tělocvičných jednot kraj podpořil částkou 23,4 milionu korun.

Olomoucký kraj v příštím roce rozdělí méně peněz nejen na sport, ale například i na kulturu, obnovu památek a památkovou péči. Program obnovy venkova se dokonce sníží z letošních 60 milionů na 22 milionů v příštím roce. Hejtmanství to odůvodňuje tím, že v příštím roce bude muset vystačit s méně penězi, předpokládá nižší daňové příjmy. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje počítá s poklesem výdajů meziročně o 433 milionů korun z letošních 4,252 miliardy Kč na 3,819 miliardy Kč při zachování vyrovnané bilance mezi příjmy a výdaji.