Pořadatelé z Konice připravili pro téměř 600 běžců celkem nenáročný terén, kde mnohá hluboká údolí se dala oběhnout po husté síti cest. A tak za celkem chladného a deštivého počasí se závod stal přehlídkou více fyzické zdatnosti než orientačních schopností. Řada závodníků tří šumperských oddílů si odváží důležité body do žebříčku oblasti Moravy.

V neděli se seriál závodů přesunul do Rudky u Kunštátu, kde pořadatele z Adamova a více jak 500 závodníků přivítalo již krásné slunečné počasí. Terén byl rovněž odlišný od předcházejícího dne, kdy přehledný a většinou jehličnatý les byl protkán erozními útvary, zbytky po dřívější těžbě a skalkami. I zde orienťáci ze Šumperka prokázali své kvality ziskem mnoha kvalifikačních bodů.

Sobotní výsledky

Dívky a ženy
D-12: 6. Smrčková - KSU
D-14: 4. Kašparová, 5. Machusová - obě Severka
D-16: 1. Vozdová, 6. Janů, 7. Mátlová - všechny KSU
D-45: 2. Králová - Severka

Chlapci a muži
H-12: 2.Kašpar - Magnus
H-16: 2.Horvát - Severka
H-18: 3.Ostřanský Filip - Magnus
H-20: 2. Janů - KSU
H-21: 8. Šrámek - KSU
H-35: 9. Pavlík - Magnus
H-45: 2. Kolář - Magnus
H-60: 2. Komárek - KSU
H-65: 2. Ostřanský Josef - Severka
H-75: 1. Sita, 3. Uhmann - oba Severka

Nedělní výsledky

Dívky a ženy
D-12: 3. Horvátová – Severka, 7. Smrčková - KSU
D-16: 2. Vozdová, 3. Hnilicová, 5. Janů - všechny KSU

Hoši a muži
H-12: 4. Kašpar - Magnus
H-16: 2. Horvát - Severka
H-18: 1. Ostřanský Filip, 4. Seitler - oba Magnus
H-20: 3. Janů Zd. - KSU
H-35: 4. Pavlík - Magnus
H-60: 8. Komárek - KSU
H-65: 2. Ostřanský Josef - Severka