AZ pneu Rally Jeseníky 2008 nabídne náročné rychlostní zkoušky, které se pojedou na třech úsecích s názvem Domašov, Dalov a Tvrdkov. Pořadatelé z AMK Ecce Homo Šternberk připravili trať v celkové délce 352 km, která obsahuje 9 rychlostních zkoušek v délce 82 km.

Pro fanoušky soutěžního automobilového sportu je připraveno v sobotu 4. října celkem 6 přehledných diváckých míst na jednotlivých erzetách.

Divácká místa

RZ 1, 4, 7 D (Domašov u Šternberka – Těšíkov), délka: 12,55 km

Start nejdelší rychlostní zkoušky v itineráři AZ pneu Rally Jeseníky 2008 je v levé zatáčce před horizontem za obcí Domašov u Šternberka. V úvodní části na jezdce čeká technická pasáž v lesním úseku se zatáčkami různých stupňů obtížnosti.

Zhruba po 200 metrech je obtížný levý vracák a následná pravá zatáčka ve sjezdu. Soutěžní vozy zamíří po rychlém příjezdu do diváckého místa a přes pravou táhlou zatáčku na most pokračují serpentinami v lesní části do další pasáže, kde následují náročné zatáčky ve stoupání vedoucí k obci Jívová.

Ve střední části najdeme divácké místo v obci Jívová v podobě rychlého levého odbočení na hlavní silnici, uprostřed obce je umělý zpomalovací retardér u autobusové zastávky a následné levé odbočení ve směru na Hraničné Petrovice.

Po rychlém úseku je na horizontu u zemědělské skládky umístěn zpomalovací umělý retardér a jezdce prověří obtížný rychlý sjezd do obce Hraničné Petrovice.

Zde přichází další divácké místo v podobě přehledného levého odbočení. Trať dále pokračuje na silnici III. třídy č. 444 a v závěrečné části se nachází pravá a levá zatáčka ve sjezdu.

Přes vjezdem do obce Těšíkov přichází série obtížných zatáček ve stoupání všech stupňů obtížnosti. Letmý cíl je umístěn v táhlé levé zatáčce před horizontem, stop stanoviště zhruba po dalších 200 metrech před obcí Těšíkov.

RZ 2, 5, 8 Dalov (Dalov – Chabičov), délka 9,00 km

Rychlostní zkouška Dalov v letošním roce startuje přímo v obci Dalov před bývalou školou. Hned po startu následuje technický průjezd obcí s řadou diváckých míst.

Po rychlém horizontu a průjezdu přes umělý zpomalovací retardér jezdci pokračují levým odbočením k náročnému pravému vracáku do úzké účelové komunikace a následně jezdce prověří zajímavá pasáž u bývalého nákupního střediska.

Trať pokračuje náročnými seprentinami ve sjezdu a před obcí Horní Žleb najdeme dva obtížné vracáky.

Po rychlém odjezdu z obce jezdce prověří esíčko přes úzký mostek u místního kamenolomu a přes přírodní retardér u obce Dolní Žleb následuje divácké místo v podobě ostrého pravého odbočení, po kterém následuje závěrečná část rychlostní zkoušky.

Ve stoupání na úzké lesní cestě následují obtížné zatáčky a po sobě jdoucí vracáky, když náročný je především pravý vracák přes mostek. Letmý cíl se nachází u prvních domů v obci Chabičov, stop stanoviště je umístěno u hospody Štěpánka v obci.

RZ 3, 6, 9 Tvrdkov (Tvrdkov – Břevenec), délka: 5,90 km

Nová rychlostní zkouška v itineráři AZ pneu Rally Jeseníky 2008. Tento úsek je částečně známý z Valašské rally, která zavítala do Jeseníků před pěti lety.

Start rychlostní zkoušky se nachází na silnici III. třídy č. 370 při odbočce na obec Mirotínek. V úvodní části erzety startovní pole prověří náročná pravá i levá zatáčka a následné obtížné serpentiny ve sjezdu.

Téměř celá rychlostní zkouška se jede v klesání a obtížný charakter má zejména v závěrečných kilometrech, kde najdeme obtížné zatáčky a serpentiny. Krátce před cílem je umístěno divácké místo s táhlou pravou zatáčkou, po které následuje po pár set metrech letmý cíl nad obcí Břevenec.

Časový harmonogram soutěže:

RZ 1 Domašov – start v 8.16, RZ 2 Dalov – 9.01, RZ 3 Tvrdkov – 9.50, RZ 4 Domašov – 11.34, RZ 5 Dalov – 12.16, RZ 6 Tvrdkov – 13.08, RZ 7 Domašov – 14.52, RZ 8 Dalov – 15.37, RZ 9 Tvrdkov – 16.26.