Ve volbách na další čtyřleté období byl předsedou krajského sdružení zvolen Vladimír Šimíček ze Šumperku. Místopředsedy byli zvoleni Ivo Kuba a Jaroslav Novák.

Ve svém vystoupení předseda krajského sdružení zhodnotil i celých osm let fungování krajských sdružení ČSTV, která vznikla jako reakce na vznik nových krajských samosprávných a správních orgánů Olomouckého kraje. Ocenil zejména systémový přístup představitelů Olomouckého kraje k podpoře sportu jak na základní či rekreační úrovni tak úrovni vrcholové. Objem finančních prostředků poskytovaných sportu v roce 2009 významně přesahuje částku 40 milionů korun a co je velmi důležité, tyto peníze jsou již většinou na účtech sportovních klubů či jednot.

Vladimír Šimíček ocenil rovněž sportovní výkony dosahované sportovci kraje, mimochodem v Olomouckém kraji se v rámci ČSTV z pohybu raduje 84,5 tisíce občanů v 63 odvětvích sportů. V kraji jsou mistři světa, ale také tisíce žáčků, kteří každý víkend vybíhají na zelený fotbalový trávník, na atletickou dráhu či do lesů správně se orientovat. Sportovní soutěže řídí a spoluorganizuje v kraji 22 krajských sportovních svazů, kterým krajské sdružení ČSTV vytváří podmínky pro práci, většinou dobrovolných sportovních funkcionářů.

Šimíček rovněž uvedl, že jeden z úkolů, který před krajským sdružením stojí, je zmapování kraje z hlediska aktuální potřeby oprav a větších rekonstrukcí sportovních zařízení v jednotlivých okresech tak, aby i zde byl program potřebných akcí a bylo možné jednat o jeho podpoře také s představiteli kraje.