Postupná obtížnost do 90 cm

1. Měrková Kateřina kůň VICHI TJ Sobotín, 2. Václavská Aneta kůň Morana 1 JO Dubicko, 3. Vachutka Ladislav kůň Platina 1 JO Dubicko, 4. Chlandová Markéta TJ Omega Sobotín, 5. Tomášková Šárka kůň Diana 21 JK Svébohov. Celkem startovalo 26 jezdců

Postupná obtížnost do 100 cm se žolíkem

1. Vachutková Lenka kůň Sorayaz JO Dubicko, 2.Chlanda Miloš kůň Della TJ Omega Sobotín, 3. Ptáčková Marcela kůň Ornela JO Dubicko, 4. Smékalová Kamila kůň Diadén JO Mir. Smékal, 5. Tošenovská Martina kůň Tori Gepard JK Svébohov. Celkem startovalo 57 jezdců

Cena firmy FENIX solutions parkur stupně ZL (110 cm)

1. Kvapilík Milan kůň Vitara 1 TJ Sobotín, 2. Hošák Stanislav kůň Hektor, 3. JK Hřebčína HF, 3. Chlanda Miloš kůň Della TJ Omega Sobotín, 4. Kopecká Elena kůň Francis 2 JK Hřebčín HF, 5. Hošák Stanislav kůň Legon Chovtrans JK Hřebčín HF, 6. Vachutková Lenka Sorazaz JO Dubicko JK Svébohov, šli čistě Tylšarová Věra kůň Boris 4, Veronika Přibilová kůň MURPHY 3. Celkem startovalo 56 jezdců, 24 jezdců skákalo bez chyby a setiny rozhodovaly o umístění

O pohár obce Svébohov parkur stupně L* (120 cm)

1. Hošák Stanislav kůň Hektor 3 JK Hřebčína HF, 2. Ivančin Zdeněk kůň Fontána Mikes Metall JS Casin Svinov, 3. Sovjáková Kateřina kůň Svatat Antoniu JK Hřebčín Albertovec, 4. Kvapilík Milan kůň Vitara 1 TJ Sobotín, 5. Pavlíček Jan kůň Redenptia Hanácký JK Litovel.
Celkem startovalo 19 jezdců, první tři zdolali parkur bez chyby a rozeskakovali se na výšce 130 cm

Zdeněk Přibil