Alespoň tak představuje region nová kniha Putování za vodou Marka Síbrta, která je knižním průvodcem představujícím zajímavá místa a lokality v naší zemi, spojené s vodou. A několik kapitol je věnováno také Jeseníkům, Rychlebským horám a Zlatohorsku.

Na zhruba 200 stranách je popsáno devadesát výletů podél vodních toků, výprav k přehradám, rybníkům nebo dalším zajímavým místům spojeným s vodou. Publikace představuje místa veřejně známá a hojně navštěvovaná, ale také ta utajená zrakům a krokům většího počtu lidí. Je vybavena bohatou fotodokumentací, jednotlivé výlety jsou vybaveny itinerářem s trasami formou QR kódů.

Čtenáři mají záruku zasvěceného a poutavého ztvárnění vycházejícího z toho, že všechna místa autor osobně navštívil, v poklidu se jimi prošel, nebo je naopak musel překonat s vyšší mírou adrenalinu například lezením po skalách nad korytem řeky, případně lezením přes překážky a broděním v rozvodněných tocích.

Do hor: Voda nezná hranice

Autor v knize putuje například podél toku Moravice, která historicky tvořila část Moravy a Slezska, až k jejímu prameni v unikátní oblasti Velké kotliny v centrálních Jeseníkách. Upozorňuje, že voda nezná hranice, a proto část výletu prochází dvěma současnými administrativními celky v podobě Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Ostatně platí to také pro nejvyšší vrchol Jeseníků – Praděd.

„Pramennou oblastí řeky je Velký kotel, který vznikl působením horského ledovce. Najdeme zde lavinové dráhy a laviny udržují přirozené bezlesí. Jde také o místo, kde se drží nejdéle z území Moravy sněhová pokrývka. Jde o botanicky nejbohatší lokalitu u nás s 350 druhy rostlin, z nichž některé jsou arkto-alpínské. Bezlesý hřeben před námi působí impozantně. Z holin vystupují skalní výchozy rozbrázděné mrazovým zvětráváním,“ píše se v knize.

Autor kromě Moravice putuje také kaňonem Bílé Opavy, nevynechá návštěvu Karlovy Studánky s umělým vodopádem nebo Vrbno pod Pradědem, kde se setkávají vody Bílé a Černé Opavy.

Voda s cenou zlata

Další výlety směřují na Zlatohorsko a do okolí Rejvízu. „Zaniklé osady, těžba zlata z řeky, ale také z hlubin země, voda tekoucí do kopce, horské rašeliniště i ohromující výhledy na Jeseníky a Zlatohorskou pahorkatinu. To vše nás čeká během výletu, který začíná v Ondřejovicích u Zlatých Hor,“ uvádí autor putování z údolí až do vrcholových partií náhorní plošiny Rejvízu proti proudu Javorné. Pozornost věnuje také roli vody při historické těžbě zlata v regionu, v současnosti tak dobře přiblížena díky naučné stezce v místě bývalé těžby.

„V centrální malebné části naučné stezky se zhruba 300 metrů od zlatorudným mlýnů nachází zmiňované unikátní místo. Voda zde totiž překonává fyzikální zákony a „teče do kopce“. Tady nezbývá, než se poklonit umu tehdejších stavitelů, kteří dokázali s využitím svých znalostí převádět vodu mezi jednotlivými údolími pro potřeba horníků. Voda proudí z údolí Olešnice přes hřbet štoly Tří králů až do rýžovišť zlata za Hadí louky,“ píše se v průvodci.

Autor se vypravil také do Rychlebských hor a přivádí nás na řadu zajímavých míst, jako jsou Antonínova studánka u stejnojmenné kaple nad Javorníkem nebo Račí údolí podél stejnojmenného potoka s krásně zrekonstruovanou Tančírnou.

„Voda v horské říčce si razí cestu přes balvany, vytváří drobné meandry, v průzračně čisté vodě je možné pozorovat pstruhy. Dolní polovina údolí s příkrými a skalnatými svahy je přírodní rezervací. Půjdete také kolem místa, odkud odebírá surovou vodu pro obyvatele Javorníku Správa vodovodů a kanalizací Javorník. nebo vodojemy nad Javorníkem, od nichž je úchvatný ohled na zvlněnou podhorskou krajinu,“ popisuje autor.

Vydává se také k vodojemům nad Javorníkem, odkud je krásný výhled nad zvlněnou podhorskou krajinu a zámek Jánský vrch. Při návštěvě Rychlebských hor neopomene ani Travnou s kaplí Panny Marie Salletské a radonovým pramenem.

O autorovi
Dlouhodobě působí v komunikaci a médiích. Šest let pracoval jako mediální analytik pro společnost InnoVatio, kdy měl na starosti především projekty pro veřejnoprávní média v ČR a na Slovensku v oblasti zpravodajství a publicistiky, a mediální poradenství pro významné podnikatelské subjekty (České dráhy, ČEZ, T-Mobile, Vodafone…). Šest let působil v komunikaci černouhelné společnosti OKD, převážně jako její mluvčí. Aktuálně pracuje jako manažer vnějších vztahů a mluvčí v Severomoravských vodovodech a kanalizacích Ostrava. Pochází z jižních Čech, dlouhodobě žije v Moravskoslezském kraji.

„Manželka místního revírníka Veronika onemocněla v polovině devatenáctého století duševní chorobou. Slíbila, že, když se uzdraví, postaví v obci kapli zasvěcenou Panně Marii, která se v dané době zjevila v La Salettě. Po třech letech se opravdu uzdravila a začala organizovat budování dřevěné kaple. Ta poutníkům nestačila, proto byla v roce 1889 stavěna nová kamenná kaple, při jejímž budování byl objeven zázračný pramen. Prameniště je opatřeno kamennou obezdívkou s výklenkem pro sochu Panny Marie. Místo má působivou atmosféru a samozřejmě – zázračnou vodu,“ popisuje pověst kniha.

Kniha ukazuje, že putování za vodou je dobrodružstvím. Kromě samotného vodního prvku autor často reflektuje příběhy, historii a reálie daného místa. Pokouší se zachytit jeho ducha a atmosféru. Kniha je strukturována do kapitol dle jednotlivých krajů České republiky. Pozornost je věnována pouze místům a lokalitám, které měl autor sám možnost prozkoumat

„Jsem přesvědčen, že kniha přinese těm, kteří ji otevřou radost, potěšení a bude jim inspirací k výletům. Voda a naše země si to zaslouží,“ uzavírá Síbrt.

Knihu lze objednávat na putovanizavodou@seznam.cz za 329 korun včetně dopravy.