O vítězích rozhodli svými hlasy zákazníci více než dvou desítek obchodů Albert na Olomoucku.

Celkově rozdělil Nadační fond Albert v kraji mezi projekty na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 270 tisíc korun.

„Velmi nás těší, že se díky běžnému nákupu v Albertu mohli lidé blíže seznámit s činností dětských domovů či neziskových organizací v jejich okolí a organizace měly možnost představit svou práci veřejnosti,“ řekla Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert.

„Zákazníci na Olomoucku podpořili například doučování, terénní sociální práci, finanční gramotnost, letní tábory či různorodé volnočasové aktivity pro děti ze sociálně ohroženého prostředí. Patří jim za to naše velké poděkování,“ upřesnila.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad Olomouckého kraje.

„Poděkování patří nejen Nadačnímu fondu Albert, který projekt na podporu znevýhodněných dětí realizoval, ale hlavně lidem, kteří do něj přispěli. Olomoucký kraj se do podobných akcí zapojuje dlouhodobě, a mně nepřestává dělat radost, že v našem regionu žije spousta lidí, kteří mají chuť pomáhat ostatním,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Program Bertík pomáhá je součástí aktivit Nadačního fondu Albert a v souladu s jeho posláním podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Bertíci pomáhají i se zvládáním informačních technologií

V každém ze tří regionů v Olomouckém kraji se o hlasy zákazníků ucházely dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování zákazníků ve 23 místních obchodech Albert rozdělil 270 tisíc korun.

Mezi šest podpořených organizací v Olomouckém kraji patří Dětský domov Olomouc, Spolek P- centrum, Dětský domov Prostějov, Společnost Podané ruce, Dětský domov Hranice na Moravě, Organizace Kappa HELP.

Spolupráci s Nadačním fondem Albert si pochvaluje třeba Pavla Tvrdoňová, ředitelka Dětského domova v Hranicích na Moravě: „Výhra znamená mnoho především pro naše děti. Díky ní mohou trávit smysluplně svůj volný čas, setkávat se s dětmi mimo domov, rozvíjet své schopnosti a talent třeba v kynologickém, modelářském, ICT kroužku či na judu nebo gymnastice.“

Možnost individuálního rozvoje vyzdvihuje i vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kappa HELP Petra Kadlecová: „Výhra nám umožní realizovat pro naše klienty oblíbenou volnočasovou aktivitu – vaření, které propojujeme se vzdělávacími a socializačními prvky.“

Program „Bertík pomáhá“ navazuje na úspěšnou kampaň „S Bertíkem za dětským úsměvem“, která slavila úspěch v prodejnách Albert už v letech 1999-2012 a za tu dobu podpořila stovky charitativních projektů částkou převyšující 80 milionů korun.

V Obchůdcích si děti z Olomoucka vydělaly téměř 100 tisíc korun

Nadační fond Albert vznikl v roce 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin.

Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který ve 119 školách a školkách v Olomouckém kraji přiblížil principy zdravého životního stylu už více než 11 tisícům dětí.

Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje díky programům Bertík pomáhá, Do Alberta na praxi nebo Obchůdky s Albertem, který přibližuje základy podnikání a připravuje je tak na vstup na reálného života. V posledních dvou letech se do Obchůdků v kraji zapojilo sedm dětských domovů a dohromady utržily téměř 100 tisíc korun.

Oceněné projekty v regionech Olomouckého kraje:

Dětský domov Olomouc – projekt Podpora vzdělávání, zájmové činnosti a sociálních potřeb dětí

Cílem projektu je podpora vzdělávání a zájmových činností dětí z dětského domova, zejména v podobě kroužků, kultury a vzdělávání. V současné době se díky těmto formám podpory dětský domov pyšní několika studenty a absolventy vysokých škol.   

Spolek P-centrum – projekt Dobrovolníci U Mloka pomáhají dětem

Cílem projektu je prostřednictvím terapeutů a dobrovolníků pomoci dětem, které jsou neúspěšné ve škole i mezi vrstevníky, dětem z rodin se závažnými potížemi, jako jsou zdravotní nebo sociální obtíže, zanedbávání či domácí násilí.

Dětský domov Prostějov – projekt Cestou necestou

Projekt je zaměřen na aktivní trávení letních prázdnin dětí z dětského domova. Děti získávají zkušenosti a učí se praktickým dovednostem, které uplatní ve svém samostatném životě. 

Společnost Podané ruce, o. p. s – projekt Terénní programy pro děti a mládež

Cílem projektu je prostřednictvím terénní sociální práce zaměřené na individuální potřeby, pomáhat dospívajícím ve věku od 7 do 26 let v obtížných životních situacích a rozvíjet u nich pozitivní přístup k životu. 

Dětský domov Hranice – projekt Aktivity pro děti s Bertíkem 2018

Projekt podporuje zájmové vzdělávání dětí a smysluplné využívání jejich volného času. Díky účasti na akcích, jako jsou lyžařské výcviky, školy v přírodě či adaptační kurzy zvyšuje jejich šanci na úspěšnou socializaci.

Organizace Kappa HELP, z. s. – projekt Jak chutná svět

Projekt propojuje vaření, vzdělávání a socializaci. Účastníci si společně připraví pokrmy z různých koutů světa, seznámí se se zeměmi, ze kterých recepty pochází. Z nejúspěšnějších receptů se sestaví kuchařská kniha, zároveň se poučí se o významu jednotlivých potravin a naučí se sestavit rozpočet. 

·        Obchody Albert působí na českém trhu téměř 27 let. První obchod přivítal zákazníky 6. 6. 1991 v Jihlavě.
·        Síť prodejen Albert má více než 300 obchodů po celé České republice, hypermarkety a supermarkety Albert najdou zákazníci v každém kraji.
·        Albert patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku, o zákazníky se denně stará 17 000 zaměstnanců.
·        Nadační fond Albert založil řetězec Albert 1. září 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin.
·        Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který přibližuje dětem principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje prostřednictvím hlasování zákazníků v rámci programu Bertík pomáhá a projekty Obchůdky s Albertem a Do Alberta na praxi.
·        Albert získal stříbrný certifikát v kategorii TOP Odpovědná velká firma roku 2017, ve stejném roce udělilo Fórum dárců Nadačnímu fondu Albert cenu za zaměstnaneckou sbírku a v roce 2016 byl fond zařazen mezi TOP 25 firemních fondů a nadací podle objemu rozdělených příspěvků.
·        Již od roku 2012 darují desítky hypermarketů Albert neprodané potraviny Federaci potravinových bank. Neprodané čerstvé potraviny, které nesplňují nároky na konzumaci, putují zase do zoologických zahrad a farem ke zkrmení. Ve vybraných obchodech se používá také speciální kompostér, který dokáže během 24 hodin přeměnit organický odpad na hnojivo.
·        Albert je tradičním partnerem Národní potravinové sbírky a v roce 2017 získal titul Obchodník s největším meziročním nárůstem objemu vybraných potravin.