Celkové náklady rekonstrukce včetně výstavby nové výměníkové stanice ve Špičkové výtopně Olomouc se blíží částce 500 milionů korun. „Během dvou let se vymění 7,5 kilometru starých parních rozvodů, které městu slouží místy už téměř 60 let, a postaví se celkem 8 kilometrů nových horkovodních rozvodů,“ popisovala mluvčí společnosti Veolia Energie Jana Dronská.

Opravená silnice z Loštic do Moravičan. Most přes D35.
Oprava silnice z Loštic do Moravičan je hotová

„V maximální míře jsou respektovány stávající trasy rozvodů tepla a nově vznikne jen zhruba půl kilometrové propojení tak, aby byla do soustavy zapojena vedle Teplárny Olomouc také Špičková výtopna Olomouc,“ přiblížila.

Během uplynulých měsíců proběhla I. etapa, v rámci které se vyměnilo potrubí v délce 4 kilometry. „Pokračovat se bude příští léto. Příprava II. etapy už začala,“ dodala mluvčí.

Menší energetická náročnost

Nový horkovod bude méně energeticky náročný a bude mít příznivý vliv na životní prostředí. Výměnou potrubí se minimalizuje výskyt poruch a tepelných ztrát.„Smyslem rekonstrukce je kromě obnovy také příprava teplárenských rozvodů na odchod teplárny od uhlí. Nový systém bude efektivnější, méně energeticky náročný, a tudíž se na výrobu tepla spotřebuje méně paliva. Díky novému potrubí dojde k razantnímu snížení obvyklých ztrát a emise CO2 klesnou o téměř 5 tisíc tun za rok, což představuje snížení o 82 procent na tomto úseku,“ vysvětlovala Dronská.

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu Olomouckého kraje. Vítězka kategorie o nejhezčí balkon, okno nebo terasu.
Květinová soutěž: Lucii Klemsové fandilo okolí, Jan Tomíček vytvořil oázu

Aktuálně probíhají dokončovací práce, aby byla soustava centrálního zásobování teplem včas připravena na zahájení nové topné sezony. Zatímco vloni se začalo topit 19. září, letos to bude vzhledem k nadprůměrně teplému počasí v těchto dnech později.

„Začátkem září byla nová horkovodní soustava napuštěna a připravena k uvedení do provozu. Během září a října budou probíhat dokončovací stavební práce spojené s úpravou stavbou dotčených ploch a objektů, ‚oživování‘ stanic a jejich najíždění dle požadavků odběratelů na zahájení nové topné sezony,“ popisovala Dronská.

Veolia prostřednictvím společnosti Olterm & TD Olomouc zásobuje teplem 29 tisíc domácností a řadu škol, institucí a podniků. „Zákazníci výměnu potrubí prakticky nepocítili. Stavbou dotčeným odběratelům s celoročním odběrem tepla Veolia zajistila ohřev teplé vody dočasnými náhradními zdroji, kterými byly mobilní kontejnerové kotelny nebo u menších odběratelů zdroje na elektřinu,“ sdělila mluvčí.

Investici v Olomouci společnost Veolia Energie připravovala od roku 2020. Celkové náklady rekonstrukce včetně výstavby nové výměníkové stanice ve Špičkové výtopně Olomouc se blíží částce 500 milionů korun. „Část bude po splnění podmínek hrazena z dotací,“ dodala Dronská.