Nejpoužívanějším způsobem izolace obvodových stěn je vnější kontaktní zateplení, které se provádí jako kompozitní systém ETICS.

Pro kontaktní zateplení je možné využít jak minerální vatu s kolmým či podélným vláknem, tak také expandovaný polystyren EPS. Ten se dodává buď v klasické bílé podobě či v šedém zabarvení, které je způsobeno příměsí grafitu, což zajišťuje o 20 procent vyšší tepelně izolační účinek u tohoto typu EPS. Volba vhodného materiálu závisí na konkrétním případu dané stavby a samotné konstrukce. Jak tedy vybrat vhodný typ izolace? Je nutné porovnat výhody minerální vaty a EPS a poradit se s odborníky, například ve stavebninách Tradix.

Výhody minerální vaty:

- tepelně izolační funkce například nový vylepšený Isover TF PROFI

- pevnost oproti měkkým skelným vatám

požární ochrana

- ochrana proti hluku

- ekologická a hygienická nezávadnost.

Výhody EPS:

- tepelně izolační funkce zejména u nových grafitových materiálů, například Isover EPS GreyWall

- mechanické vlastnosti

- minimální hmotnost a jednoduchá aplikace

- výhodný poměr cena/ výkon

- ekologická a hygienická nezávadnost.

Aplikaci kontaktního zateplovacího systému provádějí zpravidla odborné realizační firmy. Montážní návody jednotlivých systémů od různých výrobců se mohou lišit.

Samotná aplikace izolantu vyžaduje následující postup. Nejprve je nezbytné ujistit se, že podklad, na který budeme izolační desky lepit, je dostatečně soudržný, pevný a rovný bez prachu a ostatních nečistot. „Doporučujeme povrch fasády omýt tlakovou vodou, penetrovat, případně vyrovnat novou omítkou. Dále je nutné demontovat veškerá zařízení, která se nacházejí na stávající fasádě, a označit elektrické vedení proti možnému poškození kotvami,“ vysvětlil František Řezníček, výrobkový specialista na tepelné izolace.

Pěnový polystyren Isover EPS se lepí, stejně jako minerální izolace s podélnými vlákny Isover TF PROFI, pouze po obvodu s vnitřními „body“ tak, aby kontaktní lepená plocha byla minimálně čtyřicetiprocentní. Minerální izolace z kolmých vláken Isover NF333 se ale vždy lepí celoplošně. U nižších objektů, typu rodinného domu se tento typ izolace při dostatečně soudržném podkladu a kvalitě lepidla může aplikovat i bez kotev. Podmínkou je dodržení technologického postupu konkrétního výrobce zateplovacího systému. Lepení se provádí odspodu nahoru natěsno na vazbu. Pro lepení soklových desek Isover EPS SOKL 3000, v oblasti soklu, na hydroizolace se používají nejčastěji PUR lepicí pěny.

Po nalepení desek a přiměřeném vytvrdnutí lepidla, které trvá minimálně 24 hodin, se v případě potřeby provádí přebroušení desek brusným hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti. „Po přebroušení se provádí kotvení desek talířovými hmoždinkami. Množství, délka a umístění hmoždinek vyplývá z projektové dokumentace a předpisů pro výrobce ETICS,“ dodal František Řezníček.

Nároží a ostatní hrany by měly být vyztuženy speciálními profily nebo zdvojením výztužné síťoviny při méně náročných aplikacích. Základní výztužná vrstva složená ze stěrkové hmoty a skleněné síťoviny se provádí obvykle po jednom až třech dnech od ukončení lepení desek a případném kotvení hmoždinkami. Následuje penetrace podkladu a provedení vrchní tenkovrstvé omítky.

„Další informace poskytnou specialisté ze stavebnin TRADIX a mnohé novinky lze dohledat i na našich webových stránkách www.tradix.cz,“ doporučuje František Řezníček.

Související články

Stavíme s Deníkem: Zdicí systém

Využití samolepících asfaltových pásů na stavbách

Stavíme s Deníkem: Tvárnice ztraceného bednění - pero-drážka