Tento svazek v půli července oslaví desáté výročí společného fungování. Proč vlastně vzniklo spojení tří nemocnic, Prostějovské, Přerovské a Šternberské?Fungující zdravotnictví musí mít kvalitní regionální nemocnice. Je to pilíř zdravotnické péče. V Olomouci působí Fakultní nemocnice a Vojenská nemocnice, ale v kraji musí existovat škála jiných zařízení, protože na Olomoucku se nacházejí další města, mimo jiné Prostějov, Přerov a Šternberk. Ke spojení těchto zařízení do skupiny Středomoravská nemocniční došlo v roce 2007. Troufám si tvrdit, že konkurence našich a státních nemocnic jsou ku prospěchu pacientů.

Jaká je historie těchto tří zařízení?
Historie sahá až do roku 1888, kdy byl v rakouské monarchii po vzoru bismarkovského Německa přijat zákon o úrazovém a nemocenském pojištění dělnictva. Konec 19. století je také spjat se stavbou městských a zemských nemocnic v našich zemích, naše tři nemocnice nevyjímaje. Prostějovská nemocnice byla založena v roce 1886 a prvním samostatným primářem a později i ředitelem této nemocnice byl MUDr. Jaroslav Mathon, který nemocnici vtiskl vizi do dalších let. V Přerově byla stavba městské nemocnice zahájena v roce 1911 a ukončena v roce 1913. Ve Šternberku roku 1908 rozhodla městská rada vybudovat novou městskou nemocnici v dnešní Jivavské ulici nákladem 800 tisíc korun. Slavnostní otevření se konalo počátkem roku 1913.

Letos je tomu deset let, co Středomoravské nemocnice fungují. Co se změnilo za dobu, kdy je provozuje privátní poskytovatel zdravotnické péče?
Myslím, že každý, kdo znal naše nemocnice před deseti lety a nyní, si všiml významných změn a nových odborností.
Vizuálně asi největší změnu zaznamenala přerovská nemocnice. Byly významně zrekonstruovány pavilony operačních oborů, interních oborů, budova následné péče. Přibylo nové pracoviště magnetické rezonance, oddělení dlouhodobé intenzívní péče pro dospělé, nová lékárna a především propojení mezi těmito pavilony nadzemní chodbou. Celkově nemocnice nejen změnila svůj vnější vzhled, ale především se změnily podmínky k lepšímu pro pacienty i pro personál. V prostějovské nemocnici bylo v posledních deseti letech investováno především do budov nejstarších, a sice do rekonstrukce a zateplení polikliniky, oprav lůžkového oddělení ORL, dialýzy a Centra léčebné rehabilitace. Významným počinem bylo zajištění vlastního CT pracoviště, vybudování nového oddělení laboratorní medicíny spojujícího komplement laboratoří SMN a zcela unikátní pracoviště AGEL Sport Centrum. Šternberská nemocnice se kromě svých standardních historicky úspěšných oddělení pyšní nově zrekonstruovanou porodnicí, vyhlášenou v celém olomouckém regionu. Od svého založení v roce 2010 si svoji stálou klientelu našlo i nové dialyzační středisko.

Ve veřejnosti je nemálo názorů, že soukromé zdravotnictví je postaveno na úsporách a minimálních investicích.
Dovolte, abych s tímto tvrzením nesouhlasila a ohradila se vůči takovým názorům. Od roku 2007, kdy se všechna tři zařízení stala součástí skupiny AGEL, celkové investice činí víc než miliardu korun. Sto dvacet sedm milionů jsou naše přímé investice, zbytek tvoří takzvané reinvestice z nájemného, které hradí Středomoravská nemocniční Olomouckému kraji a Nemocnicím Olomouckého kraje. Takže investujeme a jsou to nemalé částky.

O investicích máte perfektní přehled. Jak je to s celkovými statistikami, pokud jde o péči o pacienty.
Tahle čísla samozřejmě pravidelně monitorujeme a pečlivě je rozebíráme. Od července 2007 k dnešnímu dni jsme ve třech zmiňovaných středomoravských nemocnicích hospitalizovali čtyři sta šedesát sedm tisíc pacientů, v ambulancích jsme provedli čtyři a půl milionu vyšetření, máme zaznamenáno sto sedmdesát tisíc operací a nakonec to nejpozitivnější číslo, na svět jsme přivedli třicet tisíc dětí.

Pacienti jsou čím dál více náročnější, stíháte zachytávat tento trend?
Myslím, že jsme ve skupině AGEL zachytili tento trend již dávno, naší prioritou při vzniku Středomoravské nemocniční (SMN) bylo zajistit akreditaci pro všechna zařízení podle náročných akreditačních standardů. Vzhledem k tomu, kolik dostáváme pochval od našich pacientů, věřím, že se nám daří. Naši pacienti bez nutnosti speciální diety si mohou vybírat z nabídky jídel, podporujeme spojení diagnostické, léčebné a rehabilitační péče, snažíme se provádět pacienta od péče ambulantní po lůžkovou až do následné, spolupracujeme s rodinnými příslušníky. Velkou pozornost věnujeme rodičkám a jejich blízkým, péče o matku a dítě je naší prioritou. Stále je však co zlepšovat. Máme konkrétní plány na zlepšení komunikace s našimi klienty, na zapojení moderních technologií, na spolupráci s příbuznými našich pacientů, na moderní metody vzdělávání našich zdravotníků. Věřím, že připravované projekty od září letošního roku budou veřejností dobře vnímány.

Jaké jsou vaše plány s nemocnicemi v Prostějově, Přerově a Šternberku?
Každý rok investujeme minimálně sto milionů korun do provozu a nového přístrojového vybavení. Loni v prosinci jsme pořídili novou magnetickou rezonanci do Přerova, letos pořizujeme nové CT a litotryptor. Zásadní pro letošní rok je pro nás ve spolupráci s Olomouckým krajem zahájení výstavby nového interního pavilonu ve Šternberku. Čeká nás rekonstrukce dětského a neurologického oddělení v Prostějově a dokončení rekonstrukce ambulantní části interního oddělení v Přerově. Kromě toho plánujeme nákup přístrojů do všech nemocnic, včetně laparoskopických věží, ultrazvuků, dýchacích přístrojů, vybavení operačních sálů, nových lůžek a vybavení oddělení za téměř padesát milionů korun.

České zdravotnictví prožívá personální krizi. Jak se s tímto trendem vypořádáváte?
Nedostatek nelékařů je asi největším problémem současné doby. Alarmující je především to, že o studium není zájem u mladší generace, počty maturantů na zdravotnických školách jsou toho jasným důkazem. Zároveň vysokoškolské vzdělání bez vývoje kompetencí, stárnutí sester v nemocnicích, vysoké fyzické i psychické zatížení při nízké nezaměstnanosti nečiní zrovna tento obor atraktivním. Jedná o dlouhodobý trend. Všeobecné sestry odcházejí z nemocnic do ambulancí, kde jejich počet vzrostl nebo si hledají zaměstnání zcela mimo obor. Situace u lékařů je velmi podobná, absolventi českých lékařských odcházejí skutečně přímo po promoci do zahraničí, slovenští studenti se vracejí zpět do vlasti nebo také míří na západ. Lékaři z nemocnic odcházejí do privátních ambulancí a lékaři obecně stárnou. A jak se vyrovnáváme? Velmi těžce, zajištění zdravotní péče je díky obětavým sestřičkám a lékařům. Samozřejmě se snažíme motivovat finančně, stipendijními programy pro lékaře i sestry, náborovými příspěvky, spoluprací mezi nemocnicemi i s personálními agenturami. Skutečnost je taková, že sestry i lékaři chybí v celé republice, v porovnání s vyspělými západními zeměmi jako jsou Německo, Švýcarsko, Rakousko chybí v českém zdravotnictví zhruba dva až tři tisíce úvazků lékařů a stejný počet sester.

Dalším problémem a časovanou bombou českého zdravotnictví je jeho financování. Někteří odborníci tvrdí, že jedním z kroků, jak z toho ven, je komerční připojištění. Jaký je Váš názor na tento návrh?
Dříve nebo později budeme muset oslovit i pacienta, aby nám pomohl s tlakem na efektivitu a kvalitu služeb. To ovšem bez finančních stimulů, jako jsou odůvodněné poplatky nebo komerční připojištění nepůjde. Vedle tohoto kroku však musí přijít další kroky, zavedení praktického lékaře jako skutečného gate keepera a stanovení jasných pravidel pro standardní zdravotní péči.

Jak bude vypadat oslava desátého výročí Středomoravských nemocnic, chystáte nějakou akci? (program)
Oficiálně začínáme slavit v sobotu 17. června ve 14 hodin v prostorách Prostějovské nemocnice. Těšíme se na to, že si s našimi kolegy, zaměstnanci, pacienty i obyvateli našich měst připomeneme historii výstavou fotografií, projdeme prostory nemocnice, kam se běžně člověk nedostane, zapojíme děti do zábavy na atrakcích a dospělé provedeme preventivně edukačními akcemi v areálu nemocnice i ve venkovních prostorách. Zájemcům zdarma změříme krevní tlak, určíme BMI, změříme glykemii, poradíme s výživou i ukázkou správné hygieny rukou, na očním oddělení změříme nitrooční tlak, v AGEL Sport Clinic příchozím provedeme analýzu těla, na rehabilitaci ukážeme motopedy i robota Gloreha. V neposlední řadě vyhlásíme „Zaměstnance desetiletí" každé nemocnice. Na tuto aktivitu pak budou navazovat Dny zdraví v každé další z našich nemocnic. Vezměte své rodiny i známé a přijďte si s námi připomenout desetileté společenství, setkat se a zavzpomínat s bývalými kolegy či se jen tak pobavit s ostatními zaměstnanci napříč třemi nemocnicemi. Těšíme se na Vás.