Na vývoji aplikace pro město Jeseník se podílel místní rodák Tomáš Posker, jehož mateřská společnost Oscar Senior slaví úspěch po celém světě. Čtyřicetiletý podnikatel v rozhovoru Deníku přiblížil, jak jeho platforma pomohla americkým seniorům nebo jakým způsobem lze propojit rodiny rozdělené přísnými protikoronavirovými opatřeními.

Kdo se na podílel na vývoji platformy Oscar Senior?

Oscar Senior vyvíjíme sami, na vlastní tým vývojářů jsme hrdí. I díky tomu jsme schopni velmi rychle reagovat na požadavky našich zákazníků. Software se vyznačuje snadnou přizpůsobitelností nejen pro konkrétního poskytovatele a jeho potřeby, ale také po koncového uživatele, v našem případě seniora.

Důležitou součástí celého softwaru je aplikace. Co umí?

Zjednodušeně řečeno, jedinci používající Oscar Senior na tabletu jsou schopni využívat videohovorů nebo jiné komunikace nejen se svým pečovatelem, ale i rodinou nebo lékařem. Naopak poskytovatel péče má k dispozici nástroj pro vzdálené řízení obsahu, komunikace a zejména péče o seniora.

Jak vůbec vznikl nápad něco takového vytvořit?

Zhruba před sedmi lety při mém pobytu v USA jsme se s kolegou pokusili prosadit s mateřskou společností Oscar Senior. Z počátku jsme o něm nepřemýšleli jako o budoucím produktu. Byl to pouze jeden z nápadů, jakých během podnikatelské činnosti je spousta.

Po počátečním oťukávání jsme přibližně po dvou letech zjistili, že by Oscar mohl mít větší potenciál. Z původní aplikace pro rodiny a jejich seniory, kdy jsme dvakrát téměř zkrachovali, se po dalších více než dvou letech vyklubalo kompletní řešení pro poskytovatele péče o seniory, kde původní aplikace tvoří pouze malou část celého řešení.

Proč jste se chtěli prosadit rovnou v USA a ne nejdřív v rodné zemi?

Měli jsme dva důvody, vlastně možná tři. Hnala nás nejen touha uspět na významném technologickém trhu, ale zároveň způsob poskytování péče v USA je rozdílný. Poskytovatelé jsou v drtivé většině soukromé subjekty a nejsou tak svázání legislativou (limity pojišťoven apod.) a tudíž se snaží v konkurenčním prostředí prosadit.

Tím třetím důvodem je přístup lidí. Jde o to, že mladší generace často nežije s tou starší a není výjimkou, že jsou od sebe vzdáleni i několik tisíc kilometrů. To je důvod, proč hledají způsoby, jak zůstat ve spojení se svými seniory nebo proč hledají cestu, jak poskytovat péči i na velké vzdálenosti.

Funguje platforma i v České republice?

Oscar Senior od počátku stavíme jako globální nástroj schopný fungovat kdekoli na světě. Aktuálně jsme nejvíce aktivní v USA a Velké Británii. Nicméně máme i zákazníky v řadě evropských zemí, stejně jako v Japonsku nebo Austrálii. S aktivitou v ČR jsme trošku pozadu, ovšem vždy jsme si přáli být úspěšní i u nás doma. Jsme velmi rádi, že se dostáváme do povědomí českých poskytovatelů péče o seniory. I díky tomu se nám podařilo v poslední době spustit několik projektů, které, jak pevně věřím, pomohou zvyšovat kvalitu u nás poskytované péče.

Jedním z nich je třeba služba pro město Jeseník. Co je smyslem služby Senior Taxi, respektive vámi vytvořené aplikace?

Oscar Senior je hlavním nástrojem, přes který mohou senioři snadno objednávat jednotlivé jízdy, řidiči taxi služeb mohou jednoduše tyto jízdy evidovat a navíc má město Jeseník plnou kontrolu nad provozem služby.

Letos se Jeseník s projektem probojoval do finále soutěže Chytrá města. Znamená to, že aplikace plní svůj účel?

Jak jsem zmínil, platforma Oscar Senior je snadno přizpůsobitelná potřebám poskytovatelů péče o seniory. Město Jeseník můžeme z toho pohledu také považovat za poskytovatele, i když přímo nabízí svým starším občanům pouze službu Senior Taxi. Společně se zástupci města jsme tak hledali a našli způsob, jak celé fungování více zefektivnit, zjednodušit a snížit náklady.

Plánujete taxíky pro seniory rozšířit i do dalších měst?

Ano, rádi bychom. I tato služba byla navržena jako snadno rozšiřitelná.

Bude pro vás výhodou 5G síť, o níž se mluví stále víc?

Dříve či později bude pokrytí sítěmi 5G dostupné ve většině republiky. Každopádně jsem velmi rád, že právě město Jeseník je jedním z pěti měst, které dostaly příležitost ukázat, jak užitečné mohou být sítě páté generace.

V našem případě půjde o to představit, jak může probíhat vzdálená péče o seniory s využitím dalších zařízení, senzorů apod., a zpřístupnit tak péči, na kterou se stojí dlouhé fronty, více seniorům nejen na Jesenicku.

O 5G síti, ale letos třeba i o koronaviru koluje spousta fám, polopravd a lží, které cílí právě na seniory. Co na to Oscar?

Ano, jsme uprostřed informační války. Bohužel lidé mají tendenci se obklopovat jim blízkými názorovými proudy, aniž by věnovali energii a čas ověření pravdivosti takových informací. V tomto ohledu je na celé společnosti, aby se vzdělávala v oblasti kritického myšlení. I proto jsme se už věnovali několika školením pro seniory, kde jsme se jim snažili ukázat, jak se zorientovat v záplavě online lží a polopravd.

Kromě osvěty jste se letos zapojili také do projektu Ježíškova vnoučata.

Nejen že nás potěšila důvěra nadace Českého Rozhlasu, ale zároveň i skutečnost, že můžeme být součástí dobré věci v této bláznivé době. Stali jsme se jedním z klíčových partnerů celého projektu, kdy jsme zpřístupnili možnost zavolat si přes videohovor s obdarovaným seniorem. V době, kdy návštěvy v domovech seniorů jsou značně omezeny, tak umožňujeme alespoň částečně vykouzlit vánoční úsměv nejen na tvářích seniorů.

Takové povzbuzení by uvítala jistě spousta seniorů, kterým covid omezil možnosti setkávání s rodinou. Zvládli by zůstat v kontaktu prostřednictvím „Oscara“?

Jednoznačně. V takovém případě si stačí stáhnout aplikaci Oscar Senior na mobilní telefon a na tablet pro seniora, nastavit účty a vše je připraveno pro použití. 

Inženýr Tomáš Posker (40) je spoluzakladatelem společností Poski.com nebo Ki-Wi Digital. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, obor Systémové inženýrství. Založil a řídí společnost Oscar Senior, s níž slaví úspěchy po celém světě. V roce 2017 byla na největším veletrhu spotřební elektroniky CES v USA zařazena mezi desítku nejlepších společností na světě v kategorii Digitální zdraví. Loni byl Oscar Senior oficiálně vybrán Britskou vládou jako nejlepší projekt pro poskytovatele péče o seniory ve Velké Británii.