Stavební úprava ocelového vodovodního řadu DN 80 v Šumperku odstartovala v sobotu 11. dubna. V první etapě probíhala rekonstrukce v křižovatce ulic Jeremenkova a Banskobystrická, na ni pak v pondělí 13. dubna navázala etapa druhá v samotné Banskobystrické ulici, konkrétně v úseku mezi ulicemi Jeremenkova a Jesenická.

„Během stavby byly s vlastníky projednány a zrealizovány rekonstrukce tří vodovodních přípojek. Jejich majitelé tak ušetřili značnou část nákladů na výkopové práce," uvedl Jan Havlíček, obchodně správní ředitel Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a. s.

Vzápětí podotkl, že jednu z tzv. navrtávek měli možnost zhlédnout v rámci výuky učni ze šumperské Střední školy železniční, technické a služeb (viz foto).

Rekonstrukce vodovodního řadu v Banskobystrické ulici skončila v úterý 28. dubna, tedy o dva týdny dříve oproti plánovanému termínu. Definitivní opravy povrchů by pak měly být hotovy nejpozději do 30. července. (od)