Na programu je například plnění vaků na vodu i ukázky odhozů.

Vrtulník i letoun jsou určeny k hašení lesních požárů. „Požáry lesních a travnatých porostů patří z hlediska podmínek zásahu k nejsložitějším. Velmi často je plocha požárů rozsáhlá, těžko přístupná pro techniku, pro hašení je zpravidla v místě nedostatek vody. Využívání letecké techniky může zpomalit nebo zastavit šíření požáru v co nejkratší době," sdělila mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková.

Letecká hasičská služba je systém financovaný ministerstvem zemědělství, zapojena je do něho také Letecká služba Policie České republiky a soukromí provozovatelé  letecké techniky. V období sucha letouny provádějí monitorovací lety nad lesy, ať už se jedná o státní či soukromé.

Zásah „naostro" hasiči absolvovali například před několika lety v Bohutíně, kde hořel úsek lesa v nepřístupném terénu. Oheň se podařilo uhasit jen díky vrtulníku, který shazoval vaky s vodou.