Požáry při teplotách nad 30 stupňů Celsia hrozí nejen v lesích, na lukách či polích, ale také ve městech.

„V přírodě je důležitá všímavost občanů. Čím dříve požár ohlásí, tím méně se rozšíří a napáchá nižší škody. Lidé by při pohybu v přírodě měli dodržovat určitá pravidla. Měli by se vyhnout použití otevřeného ohně, odhazování nedopalků a vypouštění takzvaných balonků štěstí," doporučila mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Opatrní by obyvatelé Olomouckého kraje měli být také při víkendovém grilování. Gril musejí umístit v dostatečné vzdálenosti od korun stromů, suchých porostů a hořlavých předmětů. Pozor je potřeba dávat také při manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami, benzínem či naftou.

„Může dojít ke vznícení a výbuchu hořlavých výparů. Nebezpečné jsou také plynové zapalovače vystavené za sklem automobilu vysokým teplotám. Mohou poškodit auto a vážně zranit cestující," varovala Vladimíra Hacsiková.