Když byl v letech 1600–1603 ve Velkých Losinách vystavěn nový zděný farní chrám, věnoval Jan ze Žerotína materiál z původního dřevěného kostela na výstavbu dvou kostelů – v Žárové a Maršíkově. Kostel v Žárové byl dostavěn v roce 1610 syny Jana ze Žerotína, Přemyslavem a Janem Jetřichem (Jan ze Žerotína zemřel 8. května 1608).

Žárovský kostel je menší a méně výpravný než proslavenější kostel v Maršíkově, z hlediska stavebně historického je však v mnoha ohledech cennější, protože byl až do dnešní doby jak zvenčí, tak v interiéru zakonzervován ve své původní podobě.

Kostel v Žárové má unikátní podobu pozdně renesanční rustikální architektury. Kostelní srub je postaven na nízkém kamenném soklu, který je před povětrnostními vlivy chráněn dřevěnou stříškou. Valbová střecha kostela je kryta šindelem. Na západní straně kostela je štít se čtyřbokou věží s jehlancovou šindelovou stříškou. Uvnitř kostela je barokní oltář s obrazem sv. Martina a se sochami sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty.

V presbytáři je umístěna pamětní deska s latinským textem a chronogramem k založení kostela.