KDE: Rohle

Jednu takových příležitost nabízí také vesnička Janoslavice, která je částí obce Rohle. Jubilejní kameny se nachází těsně pod vrcholem kopce Humenec. Tvoří je kamenná deska, která je zasazena do mohyly postavené z neopracovaných kamenů.