KDE: Branná

Skalní věž a hlavní masív Podzámčí s patnácti lezeckými cestami je ukryt na úbočí svahu pod hradozámkem Kolštejnem výš v lese a zdola není vidět. První výstupy zde místní lezci prováděli již v sedmdesátých letech minulého století.