KDE: Česká Ves

Tam trasu naučné stezky kříží modrá značka stoupající k Čertovým kamenům od České Vsi. Náhod byl zbudován jako názorná ukázka síly vody, která byla v minulosti využívána jako pohon k různým mlýnům a hamrům.