Cílem mise DART je připravit se na odvrácení možné civilizační hrozby, kterou by mohla představovat podobná planetka mířící k planetě Zemi. Na analýze fotometrických dat po nárazu se podíleli i čeští vědci vedení astronomem Petrem Pravcem z observatoře v Ondřejově, kteří v roce 2003 Dimorfos odhalili. Dvojplanetka Dimorfos a Didymos pro planetu Zemi nepředstavovaly hrozbu.

„Bylo by ohromným úspěchem, kdyby se podařilo zkrátit dobu oběhu o deset minut. Podařilo se to ale o dvaatřicet. Jde o zlomový moment pro planetární obranu i celé lidstvo. DART je výsledkem mezinárodních snah a je odpovědností nás všech bránit naši planetu. Je jediná, kterou máme,“ řekl úvodem dnešní konference ředitel NASA Bill Nelson.

Dimorfos kolem své planetky před nárazem sondy o rychlosti přes 22 500 kilometrů v hodině obíhal jednou za 11 hodin a 55 minut. Vědci v uplynulých dvou týdnech díky pozorování teleskopy a následnou analýzou dat potvrdili, že doba oběhu je nyní o 32 minut kratší a pouhou kinetickou silou se tedy podařilo změnit trajektorii planetky.

„K výsledku 32 minut nás přivedly analýzy dvou odlišných datových sad, které pocházely z optických teleskopů a planetárních radarů,“ vysvětlila Nancy Chabotová, vrchní planetoložka z ústavu aplikované fyziky Univerzity Johnse Hopkinse.

Lidstvo umí odvrátit nebezpečný asteroid

Optickým teleskopům na Zemi se systém planetek Didymos a Dimorfos jeví jako jediný světelný bod. Světelná intenzita tohoto bodu se ale jednou za čas sníží, a to ve chvíli, kdy je planetka Dydimos v zákrytu za svým měsícem. Vědci, včetně těch českých, tak z pozorování mohli vyvodit dobu oběhu měsíce kolem planetky.

V analytickém týmu mise DART je přes 200 lidí z 28 zemí, kteří se v uplynulých dvou týdnech denně virtuálně i osobně setkávali. „Úspěšně jsme dokázali, že jsme schopni odvrátit potenciálně nebezpečnou planetku. Klíčové je ale její včasné odhalení, čas, který máme na to malé postrčení,“ řekla ředitelka planetárního oddělení NASA Lori Glazeová.

Thomas Statler, jeden z předních vědců projektu, uvedl, že současné výsledky mise jsou jen začátkem toho, co z experimentální mise DART lze vytěžit. „Budeme dále studovat například novou oběžnou dráhu planetky, materiální hustotu (planetky) Dimorphos a detailněji i tvary obou planetek. Získáme tak lepší představu o tom, co zjistí sonda Hera Evropské vesmírné agentury, až k tělesům dorazí v roce 2027,“ řekl Statler.

Sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) odstartovala loni v listopadu v rámci projektu za 325 milionů dolarů (asi 8,2 miliardy korun). Dalším krokem NASA na poli planetární obrany je podle Glazeové získat lepší přehled o tělesech v průměru větších než 140 metrů potenciálně nebezpečných pro Zemi.