Ta bezplatně věnovali umělci z našeho regionu. „Dražba se koná na internetových stránkách knihovny. Podrobnosti a fotografie dražených prací najdou zájemci na adrese http://www.knihov naspk.cz/podesni/?action=drazba. Vítězí však nejvyšší nabídka z aukce reálné, která se bude konat ve čtvrtek 31. května v sedmnáct hodin v knihovně,“ informoval člen sdružení Martin Černohous. Upozornil, že částku za vydražené dílo je možno odečíst ze základu daně z příjmu na základě darovací smlouvy. Veškeré získané prostředky použije sdružení na opravy kaple.

V aukci je možné vybírat z několika desítek prací od Anežky Kovalové, Miroslava Kovala, Věry Kovářové a Petra Válka. Vyvolávací cena se pohybuje od sto padesáti do dvě stě padesáti korun. V nabídce je také jedna fotografie Jindřicha Štreita. U ní je vyvolávací cena patnáct set korun a nejvyšší nabídnutá cena je už o pět set korun vyšší.

Dražba je jen jednou z akcí cyklu Podesní, který začal v březnu výstavou fotografií v šumperské knihovně. Pekařovská kaple pak bude tuto sobotu 19. května v patnáct hodin hostit jarní setkání spojené s koncertem nazvané Dej Bůh štěstí tomu domu.