Jiří Jílek se narodil v Praze v roce 1925. Po absolvování Laudovy speciálky na akademii si dobrovolně vybral působiště uprostřed jesenické přírody v Sobotíně.

Převážnou část svých vizí realizoval ve dřevě, materiálu, který nejlépe odpovídal jeho uměleckému cítění a vzhledem k dlouhodobé těžké nemoci i k jeho fyzickým možnostem.
V roce1952 Jiří Jílek vážně onemocněl a v šedesátých letech proto z existenčních důvodů přijal zaměstnání v šumperském Vlastivědném ústavu, učil také na Lidové škole umění v Šumperku.

Kromě sochařské práce se věnoval rovněž malbě, grafice a výstavnictví. Umělec podlehl své nemoci v roce 1981.

Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze i dalších galeriích, mimo jiné také ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku.

Součástí výstavy bude ozvučený diapořad šumperského fotografa Josefa Pavlíčka. Během přibližně desetiminutovém promítání představí desítky soch Jiřího Jílka, které nafotil na veřejných místech, i ty, jež jsou součástí soukromých sbírek.

Galerie Jiřího Jílka je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který je nad galerií.