KDY: úterý od 8 hodin
KDE: knihovna TGM, Šumperk
ZA KOLIK: zdarma

V rámci celodenního programu budou předvedeny pomůcky, které usnadňují život zrakově postiženým lidem. Jedná se o optické pomůcky, kapesní kamerové lupy, přístroje do domácnosti, telefony pro slabozraké a nevidomé, čtečky. Sami si pak budete moci vyzkoušet speciální brýle, které simulují, jak špatně lidé vidí. Chybět nebudou ani ukázky toho, jak nevidomí mohou číst a psát nebo zážitkové aktivity potmě. Součástí bude také vystoupení nevidomého zpěváka Radka Žaluda s kytarovým doprovodem Filipa Moravce.

Časový harmonogram

8.00 - 9.00

Příprava místností pro uvedený program

II. poschodí - prezentace firem

III. poschodí - zážitkové aktivity + koncert

9.00 - 10.00

II. poschodí - prezentace 5.A + 5.B ZŠ Sluneční + 7. tř. Gym.

III. poschodí - aktivity 6. tř. ZŠ Vrchl. + 6. tř. I. ZŠ + 1. roč. Gymn.

10.00 - 10.45

II. poschodí - rezentace 1. roč. Gymn.

III. poschodí - koncert 5.A+5.B ZŠ Slun. + 6. tř. ZŠ Vrchl. + 6. tř. I. ZŠ + 7. tř. Gym.

11.00 - 12.00

II. poschodí - prezentace: 6. tř. ZŠ Vrchl. + 6. tř. I. ZŠ

III.poschodí - aktivity 5.A + 5.B ZŠ Sluneční + 7. tř. Gym.

12.00 - 15.00

II. poschdí - prezentace firem

III. poschodí - aktivity