„Pro naše potřeby byly ty prostory navíc příliš velké. Provoz byl neúměrně drahý, topilo se tam přímotopy. I z úsporných důvodů jsme tedy hledali spolu s městem jiné řešení,“ uvedl ředitel školy František Havelka.

Mladí tanečníci se tedy stěhovali do druhého podlaží hlavní budovy v Žerotínově ulici. Dostali jeden ze zkušebních sálů, v nichž předtím zkoušel dechový a smyčcový orchestr.

„Upravili jsme rozvrh tak, abychom jeden sál uvolnili. O stavební úpravy se postaralo město jako majitel budovy. Bylo nutné opravit strop, podlaha dostala speciální povrch pro tanečníky. Město nám vyšlo velmi vstříc,“ řekl František Havelka.

Pro výtvarný obor město poskytlo někdejší školnický byt na základní škole vedle soudu. Má samostatný vchod, výtvarníci tam mají nejen učebnu a kabinet učitelů, ale i zázemí a modelovnu. Zbývá už jen zapojit keramické pece. S místem je škola velmi spokojená. Je blízko centra města a také o hodně blíž hlavní budově.

Výtvarný obor navštěvuje osmdesát dětí, do hodin tanečního oboru včetně jeho velmi aktivní pobočky v Jindřichově chodí 120 malých tanečníků. Celkem má škola kolem sedmi set žáků.

„Stěhování máme za sebou, letos nás ale čeká další velká akce - oprava střechy. Do podkroví zatéká, oprava je nanejvýš nutná. Do budoucna bychom chtěli využít i podkroví, kde jsou dnes sklady. Rádi bychom otevřeli i literárně dramatický obor, abychom se tak stali plnooborovou školou a rozšířili naši vzdělávací nabídku,“ uzavřel František Havelka.