Původně renesanční roubený kostel svatého Michala v Maršíkově byl postaven v roce 1609 a prošel barokními i rokokovými úpravami

„Jednou z jeho zajímavostí jsou právě čtrnáctiřadé lavice z 18. století s částečně zachovanými štítky se jmény místních farníků, kteří v nich kdysi sedávali,“ řekla Lucie Drábková z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Lavice jsou ve velmi špatném stavu. Trouchnivějí a usadili se v nich dřevokazní škůdci. Zapsání mezi památky by mohlo pomoci se získáním dotace na opravu.

Do interiéru kostela v Maršíkově lze nahlédnout z otevřené předsíně přes mříž, nebo vyhledat nedaleko bydlícího správce, který může kostel otevřít. Mše se tady konají jen dvakrát ročně.

Dvě rozměrné olejomalby z kostela svaté Barbory v Zábřehu jsou dnes uloženy na místní faře, protože kostel prodělává rekonstrukci. Obrazy znázorňují takzvanou stigmatizaci čili zjevení Kristových ran na těle svatého Františka a nanebevzetí Panny Marie.

„Plátna nejsou datována, ale jejich autory by mohli být vídeňský malíř Kašpar František Sambach a jeho syn Jan Christian, kteří vytvořili také oltářní obraz v zábřežském kostele svatého Bartoloměje. Ten byl vysvěcen v roce 1774, takže obrazy by mohly pocházet právě z této doby,“ uvedla Lucie Drábková.

K zápisu do seznamu navrhli památkáři ještě zděný barokní včelín, který stojí v zahradě památkově chráněné fary ve Smržicích na Prostějovsku. „Určitě stál v roce 1833, protože byl zaznamenán na mapě katastru, ale je možné, že byl postaven ve stejné době jako fara, tedy v roce 1761,“ uvedla památkářka Michaela Čadilová.

V nevelkém objektu jsou nyní ustájeny ovce a jeho střechou zatéká. Zápis na seznam památek by mohl pomoci k jeho záchraně.