Hru La Calandria napsal klasik italské renesanční komedie Bernardo Dovizi da Bibbiena a uvedl ji v roce 1513. Dílo to bylo ve své době převratné. Je považováno za první, které bylo napsáno v národním jazyce – italštině, v níž bylo psáno prózou. Nová renesanční dramatická forma, jejímž je Bibbiena otcem, vycházela ze studií staré latinské literatury a římských námětů. Ty spojovala se scénami z tehdejšího života.

Bibbienova hra je zčásti založená na Plautových Menaechmech. Vystupují v ní dvojčata různého pohlaví, které dá autor dohromady až poté, co projdou složitou zápletkou založenou na převlecích a nedovolených milostných pletkách.

Byla to právě kombinace tradičních a moderních vlivů, která sloužila jako vzor pro Bibbienovy následovníky. Pikantní situace poskytují místo pro lechtivý humor, který zajímal diváky už v šestnáctém století.
Text historické hry Calandria upravily Jana Kafková spolu s režisérkou Zojou Mikotovou tak, aby byl současnému divákovi přístupnější. Hra je proto uváděna pod mírně upraveným názvem.

Premiérové představení začíná v 19 hodin.